Jacob Mark

Jacob Rene Mark (født 16. oktober 1991 i Køge) er en dansk politiker, der siden 2015 har været medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti, valgt i Køgekredsen (Sjællands Storkreds). Jacob Mark har siden 2016 været SF's gruppeformand. Han er desuden SF’s børne- og undervisningsordfører samt medieordfører. Fra 2009-2015 sad han i Køge Byråd for SF.

Baggrund
Jacob Mark er opvokset i Køge og blev student fra Køge Gymnasium i 2011. Han har en bachelor i journalistik med sidefag i politik og administration fra Roskilde Universitet.

Som 14-årig meldte Jacob Mark sig ind i SF Ungdom. Jacob Mark har været medlem af SF’s Landsledelse siden 2014.

Privat danner han par med den socialdemokratiske borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen.

Jacob Mark blev valgt til Køge Byråd for SF ved kommunalvalget i 2009 som 18-årig og blev dermed den yngste nogensinde i kommunalbestyrelsen.

Ved kommunalvalget i 2013 blev han genvalgt med 793 personlige stemmer. Mark forlod byrådet i efteråret 2015, da han blev valgt til Folketinget for SF, og SF ikke tillader dobbeltmandater.

Landspolitik
Ved folketingsvalget 2015 blev Mark valgt til Folketinget med 2.948 personlige stemmer. Den 17. maj 2016 blev han valgt til partiets gruppeformand efter Jonas Dahl.

Op til Folketingsvalget 2019 var Jacob Mark børne- og undervisningsordfører, uddannelses- og forskningsordfører samt kultur-, medie- og idrætsordfører for SF.

Ved folketingsvalget 2019 blev han genvalgt med 23.213 personlige stemmer, det højeste antal stemmer blandt SF's kandidater ved valget. Jacob Mark var i perioden 2015-2021 SF’s gruppeformand samt børne-, undervisnings- og medieordfører i Folketinget. Han blev i november 2021 sygemeldt med stress og mistede som følge heraf dele af sit syn. Han kom dog tilbage til sit folketingsarbejde i juni 2022.


Kontaktoplysninger