Om LOF og historien bag

Om LOF Kursuscenter Øst
Vi er et oplysningsforbund, der arbejder under Folkeoplysningsloven og udbyder kurser, foredrag, debatter og oplevelser i fem kommuner; Greve, Køge, Ringsted, Roskilde og Solrød. Alle borgere fra hele landet kan deltage i vores aktiviteter uanset hvor de bor.

LOF Kursuscenter Øst er en lokalforening under LOF. LOF Kursuscenter Øst blev dannet den 5. maj 2021 som en fusion mellem LOF Køge, LOF Ringsted og LOF Roskilde-Greve. Fra 1. januar 2022 fik vi Solrød Kommune med, og er dermed aktiv i fem kommuner.

LOF Kursuscenter Øst har egen bestyrelse og er underlagt foreningens vedtægter. Se om vores værdier, vision og mission her.

Om LOF og historien bag Liberalt Oplysnings Forbund
LOF har som mål, at give deltagerne ny viden og nye kundskaber, så de kan tage ansvar for deres egen tilværelse og deltage aktivt i samfundet. I LOF mødes mennesker fra alle grupper af samfundet til dialog om aktuelle emner og om hverdagen samt om rettigheder og pligter. LOF bidrager dermed til grundlaget for et demokratisk samfund, samfundets sammenhængskraft og til den enkeltes udvikling og dannelse.

Alle kan deltage
I LOF tilbyder vi undervisning inden for mange områder, bl.a. it, sprog, sundhed, bevægelse og kunst, kreative og musiske fag m.m. Vi arrangerer også debatter og foredrag om historie, politik, kultur og andre samfundsrelevante emner. Vores undervisere er folk med særlig viden, erfaring, interesse og dedikation inden for de enkelte områder.

Vi starter løbende nye tiltag og kurser, men ofte starter de fleste hold i september og/eller i januar. Vi tilbyder både enkeltstående aktiviteter i hverdage og weekender samt længerevarende kurser og aktiviteter dag og aften.

Hvis der er noget du savner, så kontakt os gerne. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov, ønsker og niveau. Det kræver derfor ingen forhåndskundskaber at deltage i vores aktiviteter. Enkelte fag kan være niveau-inddelt, fx sprog, så alle deltagere får mest ud af undervisningen.

Særligt fokus 
LOF har et særligt fokus på folkesundhed og forebyggelse - både fysisk og mentalt. Vi har mulighed for at lave særlige sundheds- og forebyggelsesaktiviteter i samarbejde med fx organisationer, kommuner og patientforeninger.

Historien bag LOF
Liberalt Oplysnings Forbund (LOF) blev stiftet i 1945 af Venstre, Venstres Ungdom og Venstres kvinder for at fremme et liberalt oplysningsarbejde på kulturelle, sociale, økonomiske og politiske områder. 

LOF skaber et rum, hvor vi kan mødes og blive klogere - uden adgangskrav og eksamen. Vi tror på, at lysten til at lære nyt i fællesskab med andre er drivkraft nok i sig selv.

I LOF’s første årsberetning fra 1945 står der, at oplysningsarbejdet sker 'under hyggelige, tvangfri Former, saaledes at man på denne Maade forener det fornøjelige og selskabelige med det interessante og belærende.' Og sådan er det stadig.