• Povl Frich
    Turguide er Povl Frich, cand. scient. naturgeografi. Uddannet voksenunderviser, erfaren oplægsholder, kyndig guide og engageret fortæller. Har bred almen viden fra feltarbejde i ind- og udland. Har beskæftiget sig med mange fag- og turrelevante, samt samfundsaktuelle dagsordener inden for klima, miljø, energi og natur.

Kulturvandring 2 - Hedelands geografi

- lærerig vandretur i Hedelands Naturpark

Kom med på fem forskellige kulturvandringer i Hedeland Naturpark. Dette er tur nr. 2 - Hedelands geografi. Tilmeldinger foregår individuelt til hver tur.

Se kort længere nede og HENT KORT I PDF HER.

Hver lørdag fra kl. 14.00-16:30 fra den 1.-29. okt. 2022 går vi en ny rute med et nyt tema. Kulturlandskabet Hedeland, der ligger mellem Tune, Roskilde og Hedehusene, giver et unikt indblik i Danmarks natur.

Grusgravningen, der startede for 130 år siden, har efterladt et stort og særpræget landskab. Gennem fem guidede gåture, vil din kyndige guide fra LOF, naturgeograf Povl Frich, tage dig med på en forunderlig rejse i et særpræget landskab.

Hver vandretur er på 3-4 km og tager et par timer mens du hører om det særlige i Hedeland Naturpark på hver sin rute - der har har et selvstændigt tema. Hovedfokus er på Hedelands geologi, geografi, topografi, klima og natur.
Undervejs opstår naturligt en dialog om fremtiden for Hedeland og hvad man kan bruge 1500 ha gammel grusgrav til i vor tid, hvordan man får det hele til at hænge sammen på tværs, og hvilke muligheder, der åbner sig i det nye landskab.

Ved at gå med på alle fem ture vil du få et godt kendskab til gode vandreture i Hedelands smukke natur og et godt kendskab til historien bag.

Kom med én af dagene - eller deltag alle fem dage.


Tur 1 - d. 1/10 kl. 14.00-16.30: Hedelands geologi. Mødested: Tranemosevej 2, 2640 Hedehusene (Hedeland I/S, blå barak)

Tur 2 - d. 8/10 kl. 14.00-16.30: Hedelands geografi. Mødested: Herredsfogedvej, 4000 Roskilde (P-plads, Herredsfoged)

Tur 3 - d. 15/10 kl. 14.00-16.30: Hedelands topografi. Mødested: Vindingevej 201, 4000 Roskilde (store P-plads ved toilet)

Tur 4 - d. 22/10 kl. 14.00-16.30: Hedelands klima. Mødested: Opera Hedeland, Tranemosevej, 2640 Hedehusene (store P-plads, Nord-enden)

Tur 5 - d. 29/10 kl. 14.00-16.30: Hedelands natur. Mødested: Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene (P-plads)

Hver tur koster 75 kr.

Turen er ikke egnet for gangbesværede. Vi har ingen aflysning i tilfælde af dårligt vejr - kun anbefaling om tøj til vejret.

Se uddybning af turene her:

Tur 1 Hedelands geologi
Det er kun der, hvor der aktivt graves grus, at det er muligt at se et geologisk tværsnit dybt nede i Hedeland-formationen. Vi går en tur i raskt tempo og ser på de enkelte lag, lægger mærke til forskelle i grusets kvalitet, og får et generelt overblik over istidens aflejringer. Hvor kom isen fra? Hvorfor ligger der grus i Hedeland? Hvad bruger vi gruset til? Oplæg om grusudvinding, geologi og glaciologi i en kulturel kontekst.

Tur 2 Hedelands geografi
Med udgangspunkt i landskabet omkring Tune, vil fokus være på Hedelands geografi. Det oprindelige landskab, det udgravede landskab og det rekonstruererede landskab. Vi går en tur i raskt tempo og ser ud over og ind i landskaberne. Oplæg om det oprindelige landbrugslandskab (Hedebokulturen), jordbund, vegetation og klima.

Tur 3 Hedelands topografi
Fra bunden af de dybeste langsøer til toppen af de højeste ”børnebjerge” er der rig mulighed for at gå på opdagelse. Topografien giver også mulighed for nye anvendelser af det kulturskabte landskab (fx vinterrasserne). Vi går en tur i raskt tempo og ser på topografien. Vi ser nye aspekter og hører oplæg om fremtidig udnyttelse af dette stærkt kuperede kulturlandskab – såvel rekreativt som kulturelt og sportsligt.

Tur 4 Hedelands klima
På dagens tur kommer vi godt rundtom – og opover – Skibakken. Vi vender verdenshjørnerne og deres betydning for det lokale klima i det konkrete landskab. Vandbalancen i Hedeland er på en måde med til at vise, hvordan klimaet ændrer sig. Vi får en snak om, hvorfor søerne tørrer ud i disse år – og hvad vi kan gøre ved det. Oplæg om fremtidens bæredygtige råstofudvinding, og anvendelse af nye, smarte teknologier i kulturlandskabet.

Tur 5 Hedelands natur
Hvis de forladte grusgrave overlades til sig selv, vil det hele springe i skov og nye arter vil indvandre. Naturen får næppe lov at tage ansvaret for den videre udvikling alene. Der er brug for menneskelig indgriben, så vi lader den natur vokse og brede sig, som vi helst vil have i Hedeland. Vi må tage skyldigt hensyn til geologien, geografien og topografien, samt sørge for at klimaændringer tænkes ind i en hensigtsmæssig arealforvaltning. Oplæg om myndigheders og andre aktørers mulige roller, mens vi runder dagen af ved det virtuelle lejrbål.Nummer
26222906 - Kulturvandring 2 - Hedelands geografi
Første mødegang
lørdag den 08.10.22 kl. 14:00 - 16:30
Undervisere
Adresse

Hedeland Naturpark,

Se på kort

Mødegange
1
Pris
Almen
DKK 75,00
lørdag den 08.10.22

Kl. 14:00 - 16:30

Povl Frich

(Herredsfogedvej, p-plads)