Solrød Biogasanlæg - foredrag og rundvisning

- hør hvordan restprodukter forvandles til grøn energi

Kom og hør om arbejdet omkring Solrød Biogasanlæg, der forvandler restprodukter til grøn energi. Der vil også være rundvisning på biogasanlægget, så husk at tage praktisk fodtøj og overtøj på, da vi er en del ude.

Når vi er færdige med rundturen gennemgår vi, hvad biogas er og hvor kommer det fra - og hvilken betydning har biogas i fremtidens Danmark frem mod 2050.

I tider med høje priser på fossil energi pga. international uro og andet er det endnu mere væsentligt at omstille til lokal vedvarende energi.

Dansk biogas fylder mere og mere i gasforsyningen til gavn for både klimaet og helt almindelige forbrugere. Produktionen på de danske biogasanlæg svarer til 25 procent af det samlede danske gasforbrug – og produktionen øges for hvert år i takt med udbygningen af eksisterende og etableringen af nye biogasanlæg. 

Solrød Biogas hjælper også med et lokalt problem på stranden. Tang og ålegræs skyller ind på kysten i Solrød. Hvis tangen får lov at ligge for længe begynder det at rådne og give lugtgener. Det kaldes fedtemøg. Med etableringen af Solrød Biogas kan tangen nu indsamles kontinuerligt og leveres til biogasanlægget som en råvare til biogasproduktion og gødning. Det reducerer lugtgener til gavn for kommunens borgere. Ved at fjerne tangen bliver Køge Bugt mindre belastet af næringsstoffer, som i dag er et stort problem for vandmiljøet. Tangens kredsløb i Solrød er et godt eksempel på cirkulær økonomi.

Se mere på Solrød Biogasanlæg.

Der serveres kaffe, vand og småkager.

Hent kort her som pdf.

Nummer
80242901 - Solrød Biogasanlæg - foredrag og rundvisning
Første mødegang
torsdag den 03.10.24 kl. 17:30 - 19:30
Undervisere
Adresse

Solrød Biogas, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved ()

Se på kort

Mødegange
1
Pris
Almen
DKK 95,00
torsdag den 03.10.24

Kl. 17:30 - 19:30

Steen Danielsen

Åmarken 6, 4623

Se på kort