Årsmøde 2023 i LOF Kursuscenter Øst

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00 afholder LOF Kursuscenter Øst sit Årsmøde.

Nu er det igen den tid på året, hvor vi skal afholde Årsmøde i LOF. 

Sted:
Oplysningens Hus, LOF Kursuscenter Øst, Kildegården 5b, 3. sal, 4000 Roskilde. 

Deltagelse:
Tilmeld dig gerne til skoleleder Bodil Sø, så vi ved hvor mange vi skal have plads til - oest@lof.dk.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Skolelederens beretning
5. Godkendelse af revideret årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
    • Formand (hvert 2. år)
    • Næstformand (hvert 2. år)
    • 3 bestyrelsesmedlem (hvert år)
    • Valg af de udpegede repræsentanter fra lokalgrupperne (én fra hver kommune)
    • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, eller godkendt revisor
8. Eventuelt

Vedtægterne kan ses her. Se bestyrelsen her.

Hvis du har spørgsmål til Årsmødet eller opstilling, så kontakt konstitueret formand Betina Egelund på oest-formand@lof.dk eller mobil 21423501.