Pardans med LOF for livet - Tove Nielsen fylder 80 år

Pardans med LOF for livet - Tove Nielsen fylder 80 år

Siden 1979 har LOF – Liberalt Oplysningsforbund - vævet sig tæt ind i Tove Nielsens tilværelse.

24. juli 2023

Tove har siddet i LOF-bestyrelsen i mange år, og hun har undervist i syning og i patchwork i 44 år. Og Tove er stadig i dag en aktiv og engageret underviser i patchwork – med to hold i Roskilde, ligesom hun fortsat har en finger med i udvikling af aktiviteter i regi af LOF Kursuscenter Øst. Den 31. juli 2023 fylder Tove Nielsen fra Ågerup 80 år, og hun har ingen planer om at stoppe sit virke i LOF – tværtimod: Det er patchwork og menneskerne på hendes hold, der holder hende til ilden.

”Jeg stopper ikke før det bliver nødvendigt,” siger Tove Nielsen med et smil. Men det er alvor. LOF har gennem 44 år spillet en meget stor rolle i Tove Nielsens liv. Det er gennem LOF, hun har udfoldet sig kreativt, engageret sig og omgivet sig med mennesker, der ligesom hende, har brændt for håndværk, fællesskab og oplysning. Tidligere havde Tove Nielsen flere hold fordelt i Roskilde, Jyllinge og omegn, men i de seneste år har det udelukkende været på Kildegården i Roskilde, at hun har slået sine patchwork-folder for LOF.

”De første to-tre år var det skindsyning, jeg underviste i, men i begyndelsen af 1980’erne voksede interessen for patchwork i Danmark, og så begyndte jeg at undervise i det. Og det blev begyndelsen på en langvarig passion, for patchwork rummer alverdens muligheder. Patchwork er en kreativ syteknik, hvor mindre stofrester sys sammen til noget større,” fortæller Tove Nielsen, som ser muligheder for patchworkmønstre alle steder, hvor hun kommer. Tove Nielsen underviser sine deltagere i at sy tæpper, vægbilleder, tasker, duge og andre anvendelige ting. Patchwork er ligesom andre håndværk konstant i udvikling, så der er hele tiden nye måder at gå til værket på. Og helt nye veje – fx i redskaber, farver, teknikker og nye stoffer og materialer.

”Når vi samler tråden op igen, når LOF åbner for den nye sæson i september, så skal vi i gang med at omsætte et konkret maleri af Kathe Pihl til patchwork. Kunstneren bag det abstrakte værk, har opfordret mig til arbejdet, og det bliver en spændende udfordring for os,” siger Tove Nielsen med henvisning til ”sine damer” på sine to hold. Invitationen vidner om, at Tove Nielsen bliver set for den kreative kapacitet, som hun er. Hendes hjem vidner om hendes evner, og i de senere år har hun også haft udstillet sine kunstværker på flere gallerier, og hun har syet et smukt tæppe – Livets Træ – til Ågerup Kirke på forespørgsel af kirkens præster.

I fortsat udvikling
På sine hold i LOF-regi har Tove Nielsen formået at skabe sin egen patchwork-familie. Der er mange gengangere på hendes hold, og der er ingen, der er i tvivl om, at Tove Nielsen interesser sig dybt for sine medmennesker.

”Jeg kan godt lide at modtage mine kursister med et velkomstbrev – med posten. Jeg synes, der er noget særligt ved selv at modtage et brev – her er dedikeret tid og opmærksomhed til den enkelte. Det er en nærværende måde at henvende sig til andre. Hvis der er en, der er syg på mine hold, så kan jeg også godt finde på at sende dem en personlig hilsen,” siger Tove Nielsen, som meget gerne vil byde nye ansigter velkommen på sine hold – og i patchwork-familien. Også yngre mennesker, som kunne have lyst til at fordybe sig i den mangfoldige verden af patchwork er meget velkomne til at deltage – og Tove Nielsen forestiller sig, at de også vil inspirere med nye veje og udtryksformer i håndværket.

Bodil Sø, som er leder af LOF Kursuscenter Øst, er meget glad for, at Tove Nielsen bliver ved som underviser og aktiv i Lokalgruppen. ”Ud over at være en kreativ ildsjæl, så er Tove Nielsen også en stor styrke for LOF, fordi hun også engagerer sig i LOFs udvikling og vores tilbud til øvrige deltagere. Tove Nielsen har været med fra dengang, hvor det hed LOF Gundsø, der siden blev til LOF Kursuscenter Roskilde-Greve og nu er fusioneret med andre afdelinger og blevet til LOF Kursuscenter Øst. Hun har LOF-historien med sig og et stort kendskab til mennesker og lokalområdet, som er meget værdifuldt for os. Og så er Tove et meget kærligt, omgængeligt, givende og omsorgsfuldt menneske, som giver til andre mennesker uden at forvente noget retur. Det er en stor gave,” siger Bodil Sø og fortsætter: ”Der hersker ingen tvivl om, at Tove elsker at undervise i patchwork. Og så længe vores undervisere har lyst, og deltagerne tilmelder sig år efter år, så har vi ingen aldersgrænse. Toves passion for håndarbejde og særlig patchwork er uvurderligt. Det er et håndværk og en tradition, som vi skal passe godt på i vores samfund. Toves engagement i LOF gennem de mange år er en uvurderligt ressource – hun er en helt særlig ildsjæl, som støtter op om foreningslivet og de lokale fællesskaber. Det har været og er fortsat en kæmpe gevinst for et lokalområde, en forening og et oplysningsforbund som LOF,” siger Bodil Sø.

Grib dagen
Tove Nielsen er som nævnt ikke blot aktiv som underviser. Hun sidder stadig med i LOF Kursuscenter Øst's lokalgruppe og deltager i LOFs årlige Svendborg-møde, Idétræf, hvor alle LOF-afdelingerne mødes og sammen bliver inspireret til nye aktiviteter og lærer nyt om, hvad der rører på sig i oplysningsforbundet som hele.

I et samarbejde med bl.a. Bente Mathiassen fra Greve og Jytte Skovgaard fra Gadstrup, har Tove Nielsen i mange år arbejdet med fx udvikling af LOFs højskoleuger i Jyllinge og Ågerup.

Bente Mathiassen lærte Tove Nielsen at kende igennem LOF.

”Jeg var egentlig bestyrelsesmedlem, og blev skoleleder ved lidt af et tilfælde. Her fandt jeg stor hjælp i Tove. Hun kender alle, og hun ved, hvad der er værd at gå efter, og hun er der altid, hvis man har brug for det. Var jeg i tvivl om noget, fx om man skulle oprette et hold trods få deltagere, så var Tove altid klar: Man skulle jo begynde et sted, hvis man ønskede at se noget gro og vokse - og det lykkedes næsten også altid,” siger Bente Mathiassen og fortsætter: “Tove kommer man simpelthen ikke udenom – hun besidder stor viden og lokalt kendskab i vores område, og hun er fuld af kreativitet. Det er en stor fornøjelse at mødes – både privat og i LOF-sammenhæng fx i lokalgruppen, hvor vi sammen var – og stadig er aktive. Lokalgruppen blev ved den seneste fusion i 2021 dannet for at sikre lokal viden og engagement i LOFs aktiviteter. Samarbejdet gennem alle årene har gjort os tætte. Det kommer jo helt naturligt med tiden,” siger Bente Mathiassen, som var leder af LOF Kursuscenter Roskilde-Greve frem til efteråret 2020, hvor Bente gik på pension og Bodil Sø tog over som leder.

Ligeledes er Jytte Skovgaard, der tidligere var bestyrelsesformand for LOF Kursuscenter Roskilde-Greve, fuld af lovord om Tove Nielsen. ”Når begrebet LOF omkring Roskilde bliver nævnt, vil mange sætte det i forbindelse med Tove Nielsen fra Ågerup i den tidligere Gundsø Kommune. Nu dækker LOF Kursuscenter Øst over en større sammenslutning af LOF-afdelinger i Roskilde, Greve, Solrød, Køge og Ringsted kommunerne, men Tove har været med hele vejen, og er det fortsat. I 2019 kunne Tove Nielsen fejre 40 års jubilæum for et aktivt liv med LOF som underviser og stort engagement med bestyrelsesarbejde, afholdelse af højskoler og i flere aktivitetsudvalg,” siger Jytte Skovgaard og fortsætter: ”Jeg mødte Tove i 2016, hvor jeg kom i bestyrelsen og senere blev formand i nogle år i LOF Kursuscenter Roskilde-Greve. Samarbejdet med Tove har for os alle altid været præget af hendes store engagement, megen aktivitet og skønne humør. For Tove var det vigtigt, at alle havde gode oplevelser i folkeoplysningsarbejdet. Tove er altid meget opmærksom på, at alle kursister har det godt – og at de igennem årene hele tiden får nye og spændende ideer præsenteret. Ingen skulle føle sig glemt. Tove laver også personlige breve til kursisterne om nye hold og initiativer, hvis hun fornemmede, at de nye ”IT-tider” kunne være hindrende for at følge med. Også på landsplan har Tove været en fast deltager i landsdækkende aktiviteter. Når vi gennem årene har spurgt til Toves alder, lød det altid ”69++ efterfulgt at et skælmsk smil”! Og det gælder også nu, hvor hun den 31. juli 2023 runder 80 år. Hun er fortsat aktiv som lærer, i højskolearbejdet og lokaludvalget med den samme gnist, som vi har mødt Tove med i mange år – og det ser vi frem til fortsætter,” siger Jytte Skovgaard.

I anledning af Tove Nielsen fylder 80 år, bliver der afholdt åbent hus i hjemmet fra kl. 13-16 den 31. juli for alle, der har lyst til at komme forbi og hilse på. Adressen er Gelhøj 5B i Store Valby, 4000 Roskilde.

Sort tillykke til Tove med 80 års-fødselsdagen fra os alle i LOF.

Hilsen

Bodil Sø, leder
LOF Kursuscenter Øst

Foto af Tove Nielsen er taget den 4. juli 2023 ved Oplysningens Hus i Kildegården, af Bodil Sø.

Foto af Tove Nielsen i midten samt Else Marie Kristiansen (t.v.) samt Bente Mathiassen (t.h.) er taget den 4. juli 2023 ved Oplysningens Hus i Kildegården, af Bodil Sø. Tilsammen udgør de Lokalgruppen i Roskilde-Greve.

Herunder ses nogle af Toves fine patchwork-arbejder.

Er du vores nye underviser, foredragsholder eller turguide?

  • 6. maj 2021 - Vi søger nye undervisere. Har du en særlig passion eller kan du noget helt særligt, som du gerne vil undervise andre i?

Tre LOF-afdelinger fusionerer til Kursuscenter Øst

  • 7. maj 2021 - Den 5. maj 2021 fusionerede LOF Ringsted, LOF Køge og LOF Roskilde-Greve til en fælles afdeling med det nye navn LOF Kursuscenter Øst.

ÅBENT HUS søndag den 30. maj i Den Gule Hal i Køge

  • 30. maj 2021 - Se gedigent håndværk og spændende kunst - når vi viser håndlavede knive, modelbyggede skibe, workshop med mandala-tegning samt kunst.