Bodil Sø fejrer 5 år med folkeoplysning i LOF

Bodil Sø fejrer 5 år med folkeoplysning i LOF

Denne sommer kan Bodil Sø fejre fem års jubilæum i LOF Kursuscenter Øst.

1. juli 2023

De første fem år har budt på mange udfordringer – særlig i forbindelse med pandemien. Men overordnet set er LOF Kursuscenter Øst et godt sted i dag med aktiviteter i fem kommuner. Og ligesom ved LOFs stiftelse i kølvandet på 2. verdenskrig er behovet for folkeoplysning ikke blevet mindre. Tværtimod. Nutidens fake news skal mødes af oplysning, frihed og fællesskab.

Det har været en periode med vækst og markante forandringer. De fem år, hvor Bodil Sø har været leder for LOF Kursuscenter Øst, har været udfordrende. På mange måder udgjorde den verdensomspændende coronapandemi et absolut lavpunkt, når det gælder oplysning i et fysisk samvær – men kreativt fordrede situationen helt nye landvindinger – også for et forbund som LOF – Liberalt Oplysningsforbund. Men alt det vidste Bodil Sø intet om, da hun overtog stafetten fra den daværende leder af LOF Køge, Kurt Lind i 2018.

Bodil Sø og Kurt Lind havde tidligere været kolleger på Køge Handelsskole i en årrække, og Kurt Lind så, at Sø kunne være en naturlig aftager i LOF, eftersom Sø var aktiv i Venstre – blandt andet som regionsrådspolitiker i Region Sjælland. Herudover er Bodil Sø kendt som eminent netværker og som værende yderst foretagsom. Da Kurt Lind i sin tid spurgte om opgaven var noget for Bodil Sø, svarede hun – som det er karakteristisk for hende - ”Jaaa … det kan måske godt være”. På bedste Pippi Langstrømpe-facon betyder det: ”Det har jeg aldrig prøvet før, men det kan jeg nok” – og nok har Lindgrens Pippi aldrig sagt det ordret, men i essens lever både Pippi og Bodil Sø op til den tilgang.

Men sandt at sige var Sø ikke helt uden kendskab til aftenskoler, som oplysningsforbund er kendt som. Allerede under sin studietid på Danmarks Designskole i 1980’erne havde Bodil Sø arbejdet som underviser for FOF og kendte derfor til aftenskole som begreb – dog uden at have viden om drift. Men det er der jo som bekendt råd for. Og resten er historie, som man siger. Den 1. juli 2018 begyndte Bodil Sø som leder af LOF Køge – og overtog en drift i en analog og håndholdt i form af excelark og ringbind og med aflønning for tre timer om ugen. Al administration blev fluks gjort digital, og afdelingens drift hører i dag en af de mest digitaliserede i landet.

Et væld af overgangsfaser
Begyndelsen var ikke kun præget af nye tilgange til drift. Bodil Sø sagde også farvel til den daværende bestyrelse, som valgte at benytte anledningen og gå på pension i relation til LOF. Det betød muligheder for at sætte et nyt hold, og Bodil Sø kunne gå ud og i sit netværk og spørge relevante mennesker, om de havde lyst til at indgå i bestyrelsen i LOF Køge. Der blev på det grundlag samlet en ny bestyrelse, som hurtigt viste sig velfungerende og stærk. Den første formand for bestyrelsen efter Bodil Sø's ansættelse var Mette Jorsø, som sidder i Køge Byråd. ”Bodil Sø formåede at sætte et mangfoldigt bestyrelseshold, som allerede fra begyndelsen arbejdede meget ambitiøst og dedikeret med at opdatere og øge udbud, aktiviteter og medlemmer – og generelt at styrke organisationen omkring oplysningsforbundet Liberalt Oplysningsforbund i Køge,” siger Mette Jorsø.

”LOF Køge trængte til at blive styrket – vi løftede medlemskartoteket fra papir til digitalt, og vi erkendte også hurtigt, at vi måtte samle vores kræfter med andre LOF-afdelinger rundt om på Sjælland, hvis vi ville sikre kvaliteten af aktiviteterne og samtidig skabe en økonomisk bæredygtig forretning – også selvom det på sigt ville betyde fusion med andre LOF-afdelinger,” siger Mette Jorsø, som ikke er i tvivl om, at LOF Køge ville have ophørt med at eksistere, hvis ikke arbejdet med at udvikle LOF Kursuscenter Øst var blevet sat i gang.

Sammenlægning under corona
I april 2020 under den første lockdown blev Bodil Sø også ansat som leder af LOF Ringsted og senere på året – i september 2020 kom LOF Roskilde-Greve med. De tre bestyrelser besluttede i det lys at fusionere, hvilket skete i maj 2021 under det nye samlende navn LOF Kursuscenter Øst. Året efter kom også Solrød Kommune med ind under paraplyen, og dermed havde afdelingen aktiviteter i fem kommuner nemlig Køge, Ringsted, Roskilde, Greve og Solrød.

Næste bestyrelsesformand blev Christian Federspiel, som allerede kom med i bestyrelsen, da Bodil Sø startede i LOF Køge. Han kendte Bodil Sø fra tidligere, hvor de sammen var aktive i Venstre. Da han fik tilbuddet fra Bodil Sø om at træde ind i bestyrelsen i 2018, var der ikke meget betænkningstid fra hans side: ”Der var naturligt for mig at takke ja. Som ung VU´er husker jeg, at Birthe Rønn Hornbech flere gange havde spurgte, om jeg ikke også skulle være aktiv i LOF-regi, da hun og min mormor var med til at starte LOF Køge op. Derfor lå det lidt i kortene, at jeg skulle være aktiv i LOF,” siger Christian Federspiel, som var med i bestyrelsen, indtil han blev ansat som organisationskonsulent i LOFs Landssekretariat i august 2022.

”Jeg husker en af de første strategiseminarer med bestyrelsen. Her lavede vi sammen en SWOT-analyse, hvor den nyudpegede bestyrelse, som primært bestod af meget entreprenante typer, gerne ville børste det støvede image af, som LOF over årene havde fået. Vi ville vækst, udvikling og holde trit med samtiden. Det faktum samlede min opmærksomhed på, at vi skulle engagere de rette fagpersoner for at understøtte Bodil som leder,” siger Christian Federspiel. ”Som formand for LOF Køge deltog jeg også i fusionen med LOF Roskilde-Greve og LOF Ringsted til LOF Kursuscenter Øst. Som formand oplevede jeg en proces, hvor Bodil med sin unikke og konstruktive tilgang fik enderne til at mødes, så vi sammen kunne opnå synergieffekterne ved at blive en større enhed. Det arbejde høster LOF Kursuscenter Øst netop nu frugterne af, og det er lykkedes at blive en toneangivende forening. Bodils politiske tæft og 'fingerspitzgefühlen' har gjort underværker for LOF Kursuscenter Øst. Hendes store netværk, som man oparbejder som politiker, har gjort, at vi har kunne få politikere, meningsdannere og specialister til oplæg og konferencer, og det har været med til at sætte kant på LOF Kursuscenter Øst og differentiere os fra de andre aftenskoler,” siger Christian Federspiel og fremhæver særligt Grundtvigs Kulturfestival, som et vartegn for LOF Kursuscenter Øst. Festivallen er udviklet i tæt samarbejde med Connect Køge og Carlsen Lange Legatstiftelse på Gl. Kjøgegaard med støtte fra bl.a. SPARNORD Fonden og en mindre underskudsgaranti fra Køge Kommune.

Pres på oplysningen
I marts 2023 blev Bente Yde Enert valgt til ny bestyrelsesforperson for LOF Kursuscenter Øst. Hun har også siddet med i bestyrelsen alle de år, Bodil Sø har været leder – og Bente Yde Enert ser frem til de kommende års samarbejde: ”Nu skal vi i gang med planer for de næste fem år – og det bliver en fornøjelse med en så stærk leder som Bodil Sø ved folkeoplysningsroret. Bodils passion styrer skibet og med stærke kompetencer rundt om, får vi også skibet i land, der hvor det er søsat til,” siger Bente Yde Enert, som til dagligt er kommunikationschef for Haveselskabet og bosiddende i Køge.

I dag er Bodil Sø fuldtidsansat som leder, og LOF Kursuscenter Østs sekretariat består desuden af kursussekretær Gitte Asmussen og udviklingskonsulent Linea Detterberg. Med omkring 65 dygtige og dedikerede undervisere arbejder de målrettet på at skabe gode og oplysende aktiviteter og kurser inden for alle mulige grene af samfundet. Sammen sætter de en stor ære i at lave folkeoplysning på mange planer – lige fra debatter, foredrag, oplevelser og mangeartede kurser og workshop. LOF har desuden rigtig mange bevægelseshold, og her kommer deltagere, som typisk foretrækker at deltage på hold i mindre fællesskaber fremfor at gå i træningscenter eller i idrætshal.

Bodil Søs fortid inden for sundhedsområdet i regionsrådet fornægter sig ikke. Hun går meget op i forebyggende og sundhedsskabende aktiviteter – både fysisk og mentalt. Og med en fremtid med mange flere ældre i de kommende år, så ser Bodil Sø LOF som en væsentlig medspiller i forebyggelsesindsatsen og i styrkelsen af folkesundheden. Men som andre oplysningsforbund oplever hun og kollegerne i LOF Kursuscenter Øst også, at der i disse år er pres på folkeoplysningen, og presset sker på to fronter. Som oplysningsforbund påtager LOF sig ansvaret for at lave nøgtern og nuanceret oplysning i en verden, som er kompleks og til tider uigennemskuelig. Mange danskere vil gerne benytte folkeoplysning og aftenskoler til at få input til deres ståsted og lære nyt om sundere, klogere og grønnere valg. Og helst i nære fællesskaber lokalt. Men alle, som arbejder med folkeoplysning oplever, at vilkårene bliver mere og mere vanskelige. Lovgivningen er forældet, finansiering utilstrækkelig og der er et hav af bureaukratiske regler fx om afregning af tilskud, mange forskellige regler og setup i de forskellige kommuner, lån af lokaler, udfordringer med opbevaringsmuligheder, GDPR og hvidvask. Som andre aftenskoler og oplysningsforbund håber LOF Kursuscenter Øst på, at politikerne på Christiansborg ser skriften på væggen. Man kan ikke længere drive små aftenskoler baseret på frivillige, hvis man vil overleve på sigt. Derfor ser Bodil Sø også på sin rolle med stor alvor – hun skal medvirke til at skabe et stort og robust Liberalt Oplysningsforbund, der kan tilbyde kurser, oplevelser og debatter med folkeoplysningen som fyrtårn.

Det kræver mange kompetencer at drive en aftenskole i dag – og på mange måder kan det sammenlignes med at være iværksætter og drive virksomhed. Det er den tilgang, som Bodil Sø sammen med kollegerne i sekretariatet holder sig for øje i dagligdagen: Det kræver stor kreativitet, fleksibilitet og ’fingeren på pulsen’ at udvikle nye aktuelle tilbud til borgerne. ”I en organisation som vores, med så mange tilknyttede undervisere på deltid, der underviser for os rundt omkring, både dag, aften og weekend, kræver det nytænkning, hvis vi gerne vil fastholde og motivere underviserne. Det er noget som jeg gerne vil sætte særlig fokus på i fremtiden. For kun med super engagerede og dygtige undervisere kan vi fastholde og tiltrække deltagere til vores aktiviteter,” siger Bodil Sø.

Er du vores nye underviser, foredragsholder eller turguide?

  • 6. maj 2021 - Vi søger nye undervisere. Har du en særlig passion eller kan du noget helt særligt, som du gerne vil undervise andre i?

Tre LOF-afdelinger fusionerer til Kursuscenter Øst

  • 7. maj 2021 - Den 5. maj 2021 fusionerede LOF Ringsted, LOF Køge og LOF Roskilde-Greve til en fælles afdeling med det nye navn LOF Kursuscenter Øst.

ÅBENT HUS søndag den 30. maj i Den Gule Hal i Køge

  • 30. maj 2021 - Se gedigent håndværk og spændende kunst - når vi viser håndlavede knive, modelbyggede skibe, workshop med mandala-tegning samt kunst.