• Torben Jensen
    Jeg er uddannet ved Nordjyllands beredskab, hvor jeg også tog min Voksenpædagogisk Grunduddannelse.

Førstehjælp udvidet 12 timers

For folk med særligt ansvar

Overordnet kompetencemål:

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.

Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen:

Førstehjælp ved hjertestop.

Førstehjælp ved ulykker.

Førstehjælp til blødninger.

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet.

Førstehjælp til småskader.

Førstehjælp til sygdomme

Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger.

Praktisk info

Tiden er incl. 1 timers pause hver dag.
Husk en madpakke og drikkevarer.

NB! Parketing bag Posthuset, indgang foran Posthuset, hvor man
bliver hentet.

Nummer
3280470 - Førstehjælp udvidet 12 timers
Første mødegang
lørdag den 09.09.23 kl. 09:00 - 16:00
Undervisere
Adresse

Det Gamle Posthus, Banegårdspladsen 10, 6000 Kolding ()

Se på kort

Mødegange
2
Pris
Almen
DKK 700,00
lørdag den 09.09.23

Kl. 09:00 - 16:00

Torben Jensen

Banegårdspladsen 10, 6000

Se på kort

søndag den 10.09.23

Kl. 09:00 - 16:00

Torben Jensen

Banegårdspladsen 10, 6000

Se på kort