Linda Thanild

Jeg er født i 1944. Jeg er uddannet skolelærer, og har undervist i Folkeskolen i mange år. Siden 1984 har jeg også været med i pensionistliv. Fra 1984 til 1991 havde jeg et hold pensionister hos LOF.
I 1991 var pensionistforeningen I&U en realitet. Jeg var med til at starte den – og jeg har siden været både formand og underviser.
Jeg har nydt alle årene, som har indeholdt ugentlige 3 timers møder, foredrag, ture, rejse og højskoleophold.
Jeg har fået så meget givende mod- og medspil, så megen fornøjelse, så mange dejlige dialoger og muligheder for en sund latter. Det er en glæde at mødes aktive, positive og livsglade pensionister, der stadig er nysgerrige efter at opleve alle livets facetter.
I 2023 stopper jeg som formand – yngre og nye kræfter tager over. Det er en stor lettelse på det administrative plan. Men, heldigvis fortsætter jeg som holdleder.

Kontaktoplysninger