Dortea Svane

Min uddannelse til yogalærer, (www.dansk-yoga.dk) omfatter ca. 850 timer fordelt over to år. Her bliver vi som yogalærere klædt på til at undervise alle typer mennesker med udgangspunkt i den enkeltes krop. Undervisningen tilpasses eleverne og ikke omvendt. Uddannelsen giver også en indgående indsigt i anatomi og sygdomslære.
Med denne baggrund, har jeg har mulighed for at differentiere undervisningen af mine elever.

Yin Yoga lærer uddannelsen er taget hos: http://www.joebarnettyoga.com (50 timer).
Som overbygning på min Yin Yoga uddannelse, har jeg taget Hormon Yoga kursus hos: https://www.yinyogainasia.com

Sideløbende hermed har jeg bl.a. uddannet mig som Coach og Mentor i Detox. Alle uddannelser bruger jeg i mit virke som yogalærer.

Kontaktoplysninger