Ole Birch

Ole Birch 76 år, pensionist, læreruddannet 1971.
Skoleleder på Houlkærskolen, Viborg fra 1992-2015.
Erfaring med områdesamarbejde i Houlkær.  Har gennem karrieren erhvervet erfaring med
uddannelse af lærere, musikskolevirksomhed, organisationsarbejde gennem
skolelederforeningen m.m.
Er nu rundviser i Domkirken, medlem af Folkeuniversitetets programudvalg, domsmand
i Byretten.
Har erfaring med mandegruppen gennem 3 år.

Kontaktoplysninger