Regler for at få særligt pensionisttilkud

For at kunne tilmelde dig et hold med denne rabat, så læs lige om du opfylder kriterierne først

Særligt Pensionisttilskud

Du kan kun tilmelde dig kurser til særligt pensionistpris hvis du opfylder følgende:

1. Du er folkepensionist OG modtager ældrecheck

2. Du er førtidspensionist

3. Du er bosiddende i Odsherred kommune

Tilskuddet gives til et aftenskolehold om året og der skal udfyldes tro og love erklæring, der afleveres til kommunen.

Der gives ikke pensionisttilskud i Kalundborg kommune.