Om LOF

Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra 9.00 - 14.00 - uden for denne tid er der telefonsvarer på. Vi aflytter den løbende, så læg endelig besked.


LOF
er en offentlig godkendt, folkeoplysende forening. LOF Nordvestsjælland er godkendt som aftenskole i følgende kommuner: Kalundborg og Odsherred

Vi har et bredt udvalg af undervisning og oplysning samt kulturelle og debatskabende aktiviteter. Har du ideer eller forbedringsforslag er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi arbejder hårdt på at undgå det - men tager alligevel forbehold for fejl og mangler, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.