Dagsorden Årsmøde LOF Frederikssund

Årsmødet afholdes den 29/2-24 på Færgelunden.

Årsmøde i LOF Frederikssund 29. februar 2024 kl. 18:30-19:15

Sted: Færgelunden, Skovnæsvej 2, Jægerspris

Tilmelding til formanden på skibbyjette@gmail.com

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Beretninger

3.1. Formandens beretning

3.2. Skolelederens beretning

4. Godkendelse af revideret årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af:

a. 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) samt suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år (3) og halvdelen i ulige år (2).

Jette Christensen, Helle Sjøstrøm og Anne Andersen er på valg. Jette og Helle genopstiller. Anne Andersen genopstiller ikke. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

b. Statsautoriseret/registreret revisionsfirma.

7. Eventuelt

Forslag skal være formand Jette Christensen, Grønnevej 20, 4050 Skibby, mail: skibbyjette@gmail.com, i hænde senest 7 dage før årsmødet.