Ansatte

Skoleleder

Louise W. Petersen

Skolesekretær

Dorthe Ellegaard

Assistent

Jette Grenaa Philippsen