Om LOF

LOF står for Liberalt OplysningsForbund. LOF Syd har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe undervisning og aktiviteter der,

  • bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig.
  • giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv.
  • formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde.

Dette, for at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

Gennem LOF's landsorganisation samarbejder LOF-afdelinger i hele landet. Se mere på www.LOF.dk.

Folkeoplysning - kurser, ture og foredrag
LOF Syd udbyder kurser under folkeoplysningsloven i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner.

Vi arrangerer kurser inden for sprog, it, madlavning, kreativitet, bevægelse mm. Endvidere tilbyder vi en lang række foredrag, besøg og udflugter.

LOF indgår som en aktiv og dynamisk skole i lokalområdet og samarbejder med biblioteker, foreninger, lokalråd m. fl.

LOF Syd kan også arrangere kurser for virksomheder og andre grupper, målrettet specifikke behov og ønsker.

LOF Syd

LOF Syd er - pr. 1.1.2014 - opstået som fusion af LOF Haderslev, LOF Aabenraa, LOF Lundtoft og LOF Alssund. 

LOF på landsplan blev etableret i 1945 efter krigen med det formål at fremme et liberalt oplysningsarbejde på kulturelle, sociale, økonomiske og politiske områder, og er idag en markedsorienteret virksomhed og en af de væsentligste udbydere af folkeoplysende aktiviteter i Sønderjylland.