Unni Maagaard

Efter 50 år som sygeplejerske havde jeg lyst til at mødes med andre pensionister i en
studiekreds og efter at have deltaget i I&U i fire år blev jeg i 2015 holdleder for gruppen. Mit
virke i faget startede i klinisk praksis på somatisk afdeling og senere i psykiatrisk afdeling.
De sidste 20 år var jeg ansat som sygeplejelærer på Viborg Sygeplejeskole og underviste i
fagene, sygepleje teori, filosofi, psykologi og pædagogik.
Udtrykket “Livslang læring” har jeg taget til mig. Gennem alle år har jeg opsøgt ny viden
indenfor det natur-,human- og samfundsvidenskabelige felt for at blive klogere på livet.
Jeg mistede min mand i 2016 efter 50 års ægteskab.
Vi har 2 piger og 6 børnebørn sammen som nu er voksne.

Kontaktoplysninger