Bestyrelsen

Formand

Jette Christensen

Næstformand

Kurt Pedersen

Økonomi ansvarlig

Gundrun Jensen

Sekretær

Tom Lysgaard

Suppleant

Dorette Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Morten Jensen

Suppleant

Sven Ambjørn