Bestyrelsen

Formand

Jette Christensen

Næstformand

Neslihan Güzel

Økonomiansvarlig

Gudrun Jensen

Bestyrelsesmedlem

Anne Andersen

Bestyrelsesmedlem

Helle Sjøstrøm

Suppleant

Dorette Jørgensen

Suppleant

Lisbet Jensen

Suppleant

Dorthe Skott