Bestyrelsen

Formand

Jette Christensen

Økonomiansvarlig

Gudrun Jensen

Bestyrelsesmedlem

Anne Andersen

Bestyrelsesmedlem

Helle Sjøstrøm

Næstformand

Dorette Jørgensen

Suppleant

Lisbet Jensen

Suppleant

Dorthe Skott

Suppleant

Lars Munk-Jensen