Bestyrelsen

Formand

Jette Christensen

Økonomiansvarlig

Gudrun Jensen

Næstformand

Bente Naver

Bestyrelsesmedlem

Helle Sjøstrøm

Bestyrelsesmedlem

Dorette Jørgensen

Suppleant

Sanne Larsen

Suppleant

Dorthe Skott

Suppleant

Lars Munk-Jensen