Om LOF Slagelse - Korsør - Skælskør

- Dyrk dig selv, dine interesser og fællesskab

LOF står for Liberalt OplysningsForbund. Gennem LOF's landsorganisation samarbejder LOF-skoler i hele landet. Se mere på www.lof.dk.

LOF Slagelse-Korsør-Skælskør dækker hele Slagelse kommune. 

LOF - værdi til dig og dit liv: 
LOF Slagelse-Korsør-Skælskør har formuleret følgende værdigrundlag, der er udgangspunktet for arbejdet og LOF Slagelse-Korsør-Skælskørs videre udvikling. 

Mission:
At fastholde og forny LOF Slagelse-Korsør-Skælskør som toneangivende oplysningsforbund/aftenskole i Vestsjælland. 

Vision: 
Vi vil give vores kursister kvalitetskurser og -oplevelser, som skal være tidssvarende, aktuelle og unikke. 
Vi vil skabe livskvalitet, fagligt udbytte og netværk i gode indlæringsmiljøer og yde den bedste kundeservice. 

Vi sætter fokus på sundhed: Fysisk, mentalt og socialt. Sundhed er mere end bare bevægelse. Sundhed handler også om vaner og at få et mentalt pusterum. Sundhed er også fordybelse i noget, som interesserer dig. Måske skal man også udfordres lidt og lære noget nyt. Sundhed er mange ting - både fysisk, mentalt og socialt. 

Værdier
Motto: Glæde, Viden og Livskvalitet.

Glæde - er helt grundlæggende vigtig for menneskers trivsel.
Viden - udvikles via folkeoplysningen i LOF Slagelse-Korsør-Skælskør
Livskvalitet - er det, man føler, når man deltager i LOF Slagelse-Korsør-Skælskør. 

Nærhed - lokalt. Vi vil være en aftenskole med tilbud lokalt, som minimum i de 3 købstæder og også gerne i landområderne. 

Samspil med deltagerne - i undervisningen. Vil vil meget gerne have input til udvikling af hold/kurser/oplevelser/foredrag. 

Fællesskab - opstår på holdet med de andre deltagere. 

Synlighed og samarbejde. Vi er en værdifuld medspiller og samarbejdspartner i den kommunale målsætning om at øge sundheden, højne uddannelsesniveauet, mindske ensomheden. Vi samarbejder meget gerne med andre foreninger, organisationer og erhvervslivet. Vi taler ind i dagsordenen: "Bevæg dig for livet."

Fleksibilitet - Vi udvikler hele tiden og sætter løbende nye hold op som led i udviklingen og ønsker fra vores deltagere.

Bæredygtighed - vi udgiver ikke længere et trykt, husstandsomdelt program - men bruger sociale medier og annoncering i aviser og magasiner, som allerede omdeles. Vi gør en stor indsats for at kunne bruge vores digitale nyhedsbrev. 

 

Hvad er LOF?

LOF er et landsdækkende oplysningsforbund. Vores kurser og aktiviteter giver dig mulighed for at lære nye færdigheder, udfolde din kreativitet og blive klogere på dig selv og verden omkring dig. Vores foredrag har særligt fokus på historie, politik, kultur og tidens samfundstendenser både lokalt, nationalt og internationalt.

Lokal forankring
LOF Slagelse – Korsør – Skælskør er en af landets største LOF aftenskoler. Bestyrelsen er sammensat af frivillige fra lokalområdet, der sammen med skolelederen arbejder med at udvikle kurser, foredrag og aktiviteter, der passer til efterspørgslen i vores område. På de enkelte kurser er deltagerne selv med til at præge undervisningens indhold og form og skaber sammen med underviseren det fællesskab, LOF er så kendt for.

Læring og fællesskab
LOFs aktiviteter er rammen om gode fællesskaber, som består af mennesker fra forskellige baggrunde. Det er et af LOF’s kendetegn, at alle er velkomne på vores hold, uanset hvilket niveau, alder eller hvilken baggrund, man har.

Vores undervisning tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov, ønsker og niveau. Det kræver derfor ingen forhåndskundskaber at være med på vores hold.

Sundhed og livsglæde
Motion er sundt. Faktisk er det så sundt at bevæge sig, at man lever længere - uanset om man er rask eller lider af en kronisk sygdom. Vi tilbyder mange forskellige bevægelseshold og vores undervisere er erfarne specialister i deres respektive fag. Sammen fastholder vi motivationen og livsglæden.

Læs også: Hold fast i fritidsinteresserne og styrk din mentale sundhed

Aftenskolen styrker den mentale sundhed

Vær aktiv sammen med andre - og lev længere

Har du ideer til konkrete aktiviteter eller samarbejde er du altid velkommen til at kontakte os - enten som privat person eller forening. Vi kan også arrangere kurser for virksomheder og andre grupper, målrettet specifikke behov og ønsker.