Forsikring

LOF har en lovpligtig erhvervsansvarsforsikring samt en lovpligtig arbejdsskadeforsikring gennem LOF’s landsorganisation. Forsikringerne dækker de ansatte lærere, skolelederen samt andre beskæftigede personer. 

Deltagerne er ikke dækket af forsikringen. De forventes at være dækket af egen fritids- og ulykkesforsikring samt ansvarsforsikring. Det betyder, at såfremt en deltager forvolder skade på andre deltagere eller lærere, skal det meldes til deltagernes egne forsikringer.