Købsbetingelser

Tilmelding
Tilmeldingen er først endelig, når du har modtaget en tilmeldingsbekræftelse.

Materialeudgifter
Medmindre andet er anført, skal kursusmaterialer betales særskilt af deltagerne.

Framelding
Framelding med tilbagebetaling af kursusgebyr kan ske uanset årsag indtil 2 uger før kursusstart, dog fratrukket et administrationsgebyr på 75 kr.
Herefter er tilmeldingen bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes.
Samme regler gælder foredrag.
Tilbagebetaling af kursusgebyret kan uanset årsag ikke ske i tilfælde af ophør i løbet af kursusperioden.

Ved ture og udflugter kan afmelding ske inden sidste frist for tilmelding for det enkelte arrangement, dog fratrækkes et administrationsgebyr på 75 kr. ved refusion af deltagergebyret. Herefter er tilmeldingen bindende og deltagergebyret kan ikke refunderes.

Aflysning
Hvis holdet, foredraget eller arrangementet ikke oprettes, får du besked på mail og deltagergebyret tilbagebetales. Har du tilmeldt dig via hjemmesiden, får du automatisk det indbetalte kursusgebyr sat ind på det betalingskort, som blev brugt ved tilmelding. Har du betalt på anden måde, er det dit eget ansvar at kontakte os med registrerings- og kontonummer, så vi kan tilbagebetale beløbet til dig.
Hvis vi bliver nødt til at aflyse en mødegang, sender vi en sms eller mail til dig så hurtigt som muligt. Som kompensation for aflyste mødegange pga ovenstående tilbydes erstatningsgange.
Det er dit ansvar, at vi har dine opdaterede kontaktoplysninger. Det vil i tilfælde af aflysning spare dig for ærgrelsen ved at gå forgæves.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling

  • Ændring af undervisningssted
  • Ændring af underviser
  • Aflysning pga. undervisers sygdom (der vil blive tilbudt en erstatningsgang)
  • Lokaleaflysning (der vil blive tilbudt en erstatningsgang)
  • Udsættelse af holdstart (med mindre den nye dato berettiger til den altid gældende afmeldingsfrist på 2 uger før opstart)

I tilfælde af ekstraordinære hændelser, udbrud af en epidemi/pandemi eller lignende, som påvirker afholdelsen af undervisningsaktiviteter, vil vi så vidt muligt forsøge at gennemføre undervisning på alternative og/eller supplerende måder.
Det kan derfor forekomme, at undervisningen vil fortsætte som onlineundervisning, med holdopdeling eller under lignende alternative former.
I tilfælde af at undervisningen udsættes eller sættes i bero, vil den undervisning, du måtte mangle i den pågældende periode, så vidt muligt blive tillagt i sidste ende af dit undervisningsforløb.

Ved ekstraordinære hændelser, som berører afholdelsen af et foredrag eller et arrangement, gør vi vores yderste for at finde en ny dato for afholdelsen, hvor din billet vil være gældende.

Den købte billet til et konkret arrangement hos LOF Midtjylland, kan som udgangspunkt ikke refunderes eller byttes til et andet arrangement.

Øvrige betingelser ved køb
Køb af kurser, foredrag og arrangementer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, jvfr. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2.

Deltagelse i alle LOF Midtjyllands aktiviteter foregår på eget ansvar. Brug af udstyr i lokaler, undervisningsmaterialer m.v. sker ligeledes på eget ansvar. Se i øvrigt afsnittet om Forsikring.


Klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig pr. mail til kontor@lof-midtjylland.dk.

Hvis ikke dette er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen.

www.forbrug.dk/klagemuligheder-og-ankenaevn/klager-over-kob-i-danmark-varer-og-ydelser/

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse foreningens e-mail som er kontor@lof-midtjylland.dk

Sidst rettet 24/5 2024.