Sprogkurser

Sprogkurser

Lær at begå dig og kommunikere bedre med lokalbefolkningen, når du er på rejse, eller hvis du skal rejse i forbindelse med dit job. LOF tilbyder sprogkurser i mange forskellige sprog og på mange forskellige niveauer. I den kommende sæson kan vi tilbyde kurser i engelsk, tysk, spansk, fransk , italiensk og som noget nyt også arabisk og russisk.

Sorter efter

tirsdag den 28.08.18

Engelsk for begyndere og let øvede

 • Venteliste
 • Karup J
 • Er startet - kl. 09:30 - 11:00 om tirsdagen

Vi arbejder ud fra dagligdags ord og vendinger. Som udgangspunkt vil undervisningen bestå af små samtalesituationer, som er helt typiske, når vi taler med hinanden i hverdagen: Hilse, præsentere sig, spørge om vej, bestille mad på restaurant osv....

Se hold og info

mandag den 10.09.18

Italiensk begyndere 1

 • Ledige pladser
 • Viborg
 • Er startet - kl. 16:30 - 18:00 om mandagen

For begyndere, der ikke kan sproget.  Du lærer at tale og forstå sproget og bruge dagligdags udtryk og basale vendinger. Du lærer at præsentere dig selv og stille og besvare enkle spørgsmål. Du lærer at læse og forstå enkle sætninger. Du lærer at...

Se hold og info

tirsdag den 11.09.18

Engelsk mellemniveau 2

 • Venteliste
 • Viborg
 • Er startet - kl. 17:15 - 18:45 om tirsdagen

Du lærer at forstå mindre komplicerede faktuelle oplysninger om dagligdags og arbejdsrelaterede emner. Du lærer at klare de fleste samtaler, som kan opstå fx på rejser. Du lærer at skrive enkle, sammenhængende tekster om en række velkendte emner....

Se hold og info

onsdag den 12.09.18

Italiensk konversation

 • Næsten fyldt
 • Viborg
 • Er startet - kl. 18:15 - 19:45 om onsdagen

For dig, som taler sproget næsten spontant og har lyst til at få det vedligeholdt og forbedret. Du kan den grundlæggende grammatik og vil gerne bruge sproget aktivt. Der øves grammatik igennem læsning af litterære tekster på italiensk, men fokus...

Se hold og info

torsdag den 13.09.18

Fransk mellemniveau 1

 • Næsten fyldt
 • Viborg
 • Er startet - kl. 17:30 - 19:00 om torsdagen

Du lærer at forstå ukomplicerede faktuelle oplysninger om dagligdags og arbejdsrelaterede emner. Du lærer at klare de fleste samtaler, som kan opstå fx på rejser. Du lærer at skrive enkle, sammenhængende tekster om en række velkendte emner. Der...

Se hold og info

Fransk fortsættere 1

 • Ledige pladser
 • Viborg
 • Er startet - kl. 19:15 - 20:45 om torsdagen

For deltagere, der kan lidt af sproget. Du lærer at udtrykke og forstå de væsentligste informationer i et almindeligt sprog samt indgå i dialoger om dagligdags emner. Du lærer at læse, skrive og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed. Der m...

Se hold og info

mandag den 17.09.18

Tysk mellemniveau 3

 • Næsten fyldt
 • Viborg
 • Er startet - kl. 16:30 - 18:00 om mandagen

Du lærer at håndtere de fleste situationer som måtte opstå på rejser, i et land hvor sproget bruges. Du kan skrive simple, relaterede tekster om emner, som er af dagligdags karakter eller af personlig interesse. Du kan beskrive oplevelser og begiv...

Se hold og info

Spansk begyndere 1

 • Venteliste
 • Viborg
 • Er startet - kl. 18:15 - 19:45 om mandagen

For begyndere, der ikke kan sproget. Du lærer at tale og forstå sproget og bruge dagligdags udtryk og basale vendinger. Du lærer at præsentere dig selv og stille og besvare enkle spørgsmål. Du lærer at læse og skrive enkle sætninger. Du lærer at b...

Se hold og info

tirsdag den 18.09.18

Engelsk fortsættere 2

 • Ledige pladser
 • Viborg
 • Er startet - kl. 17:00 - 18:30 om tirsdagen

For fortsættere, som har deltaget på niveau fortsættere 1 eller tilsvarende og har haft undervisning svarende til ca. 70-80 lektioner. Der arbejdes videre med indhold, som beskrevet under fortsættere 1. Der må påregnes en udgift til materialer.

Se hold og info

onsdag den 19.09.18

Engelsk fortsættere 2

 • Næsten fyldt
 • Viborg
 • Er startet - kl. 13:00 - 14:30 om onsdagen

For fortsættere, som har deltaget på niveau fortsættere 1 eller tilsvarende og har haft undervisning svarende til ca. 70-80 lektioner. Der arbejdes videre med indhold, som beskrevet under fortsættere 1. Der må påregnes en udgift til materialer.

Se hold og info

Engelsk mellemniveau 2

 • Ledige pladser
 • Viborg
 • Er startet - kl. 15:30 - 17:00 om onsdagen

Du lærer at forstå og føre samtaler om velkendte og ukendte emner. Du lærer at beskrive erfaringer og begivenheder samt kort at forklare meninger og planer. Du lærer at læse skønlitterære tekster og sagprosa på et almindeligt standardsprog. Du lær...

Se hold og info

Tysk begyndere 1

 • Ledige pladser
 • Viborg
 • Er startet - kl. 17:15 - 18:45 om onsdagen

For begyndere, der ikke kan sproget. Du lærer at tale og forstå sproget og bruge dagligdags udtryk og basale vendinger. Du lærer at præsentere dig selv og stille og besvare enkle spørgsmål. Du lærer at læse og skrive enkle sætninger. Du lærer at b...

Se hold og info

Fransk konversation

 • Ledige pladser
 • Viborg
 • Er startet - kl. 18:00 - 19:30 om onsdagen

For dig, som taler sproget spontant og har lyst til at få det vedligeholdt og forbedret. Du kan den grundlæggende grammatik og vil gerne bruge sproget aktivt. Der øves grammatik som en naturlig del af undervisningen, men fokus er på konversation,...

Se hold og info

tirsdag den 25.09.18

Russisk begyndere 1

 • Ledige pladser
 • Viborg
 • Er startet - kl. 19:00 - 20:30 om tirsdagen

OBS - OBS - OBS: Startdato ændret i forhold til det trykte program. På dette kursus for begyndere lærer du om det russiske sprog og russisk kultur. Vi fokuserer på emner som familie og mad, der kan bruges i hverdagen, hvis du omgås russisktalende...

Se hold og info

torsdag den 25.10.18

Spansk begyndere 2

 • Ledige pladser
 • Viborg
 • torsdag den 25.10.18 kl. 17:15 - 18:45

For begyndere, som har deltaget på begyndere 1 eller tilsvarende og har haft undervisning svarende til ca. 20-24 lektioner. Der arbejdes videre med indhold, som beskrevet under begyndere 1. Der må påregnes en udgift til materialer.

Se hold og info

Spansk begyndere 3

 • Næsten fyldt
 • Viborg
 • torsdag den 25.10.18 kl. 19:00 - 20:30

For begyndere, som har deltaget på begynder 1 og 2 og som har deltaget i undervisning svarende til ca. 30 lektioner.  Der samtales i hver lektion om dagens studerede emne, baseret på de nye gloser og ny grammatik, der trænes både mundtligt og skr...

Se hold og info