FVU Start - Dansk for tosprogede

FVU Start

FVU Start er et gratis tilbud til dig, der ikke har dansk som modersmål, og som ønsker at blive bedre til at tale, læse, skrive og forstå dansk. Du skal allerede kunne lidt dansk for at gå på FVU Start.

På FVU Start for tosprogede arbejder du blandt andet med:

  • at blive mere sikker i at forstå, tale og formulere dig på dansk
  • at få et større og mere varieret ordforråd
  • at få større kendskab til det danske sprog
  • at blive bedre til at læse og skrive på dansk

Undervisningen tager udgangspunkt i det, du allerede kan. Du styrker dit danske ordforråd, så du kan udtrykke, hvad du tænker, og hvad du har brug for. Samtidig øver du dig i at blive bedre til at forstå både mundtlig og skriftlig dansk.

Intern prøve
FVU Start afsluttes med en intern prøve, som afholdes med din underviser.

Tilmelding

Inden du begynder til FVU Start, skal du til en samtale. Samtalen viser, om du kan få udbytte af FVU Start. Samtalen tager en halv time. 

Kontakt LOF Midtjylland på telefon: 87 26 23 26 eller kontor@lof-midtjylland.dk for mere information og tilmelding.

Undervisningen er gratis.

Du kan søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), når du deltager i FVU i arbejdstiden.

Sorter efter