Framelding

Framelding med tilbagebetaling af deltagergebyr kan ske uanset årsag indtil 2 uger før kursusstart. Herefter er tilmeldingen bindende. Manglende betaling betragtes ikke som afmelding.

Er der noteret en sidste frist for tilmelding, skal framelding ske inden denne frist udløber. Herefter er tilmeldingen bindende.  

Hvis holdet ikke oprettes, tilbagebetales kursusprisen automatisk.
Tilbagebetaling kan ikke ske i tilfælde af ophør i løbet af kursusperioden.