Om LOF Sorø

LOF Sorø
Tlf.: 2422 2935
E-mail: soroe@lof.dk
CVR. nr.: 29234183

Telefonen er åbent:
Tirsdag + torsdag kl. 12.00-14.00.

LOF er en offentlig godkendt, folkeoplysende forening. LOF Sorø er godkendt som aftenskole i Sorø kommune.

Vi har et bredt udvalg af undervisning og oplysning samt kulturelle og debatskabende aktiviteter. Har du ideer eller forbedringsforslag er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi arbejder hårdt på at undgå det - men tager alligevel forbehold for fejl og mangler, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.