Hvem er vi?

LOF står for Liberalt Oplysnings Forbund. LOF Bornholm har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe undervisning og aktiviteter der,

  • bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig.
  • giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv.
  • formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde.

Dette, for at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

Gennem LOF's landsorganisation samarbejder LOF-afdelinger i hele landet. Se mere på www.LOF.dk.

Folkeoplysning - kurser, ture og foredrag
LOF Bornholm udbyder kurser under folkeoplysningsloven i Bornholms Regionskommune.

Vi arrangerer kurser inden for sprog, it, kreativitet, bevægelse, jagttegn og duelighedsbevis mm. Endvidere tilbyder vi en lang række foredrag, besøg og udflugter.

LOF indgår som en aktiv og dynamisk skole i lokalområdet og samarbejder med biblioteker, foreninger, lokalråd m. fl.

LOF Bornholm kan også arrangere kurser for virksomheder og andre grupper, målrettet specifikke behov og ønsker.