Om LOF Bornholm

LOF er en offentlig godkendt, folkeoplysende forening. Foreningen er almenvelgørende og non-profit. Vi har et bredt udvalg af undervisning og oplysning samt kulturelle og debatskabende aktiviteter.

Har du ideer, spørgsmål eller forslag, er du altid velkommen til at kontakte os.


Undervisning på små hold (hensyntagende hold)
Små hold oprettes for deltagere, der af hensyn til det faglige udbytte, har behov for at blive undervist på små hold. Er du besværet af en ryglidelse, gigt, bevægelseshæmmet eller lignende er du velkommen på vores små hold. Alle deltagere skal skrive under på at dette behov er gældende eller erklære sin accept ved tilmeldingen på internettet.

Kursusstart
 lof.dk/bornholm vises mødegange og evt. ændringer i forhold til planlagt forløb. Der udskrives indkaldelsesbrev samtidig med kvittering ved internettilmeldingen eller der udsendes mødetid, sted og startdato sammen med girokort/betalingskode.


Forbehold
Der kan være ændringer så som lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.

Deltagerindflydelse
Der vælges årligt en kursist til at deltage i afdelingens bestyrelse. Valget foregår på et møde hos LOF Bornholm. Valg finder sted årligt den første mandag i september.

Tilmelding til mødet skal ske senest 8 dage før ved at sende os en email.

For at kunne stille op som kandidat til bestyrelsen, skal du have haft mindst 40 holdtimer og gået hos os i mindst 2 sæsoner.

Personoplysninger
Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. LOF Bornholm opbevarer dine afgivne transaktionsoplysninger i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven.  

Du kan til hver en tid få oplyst hvilke oplysninger LOF Bornholm har registreret om dig ved at kontakte os. Skulle du ønske at få  slettet eller ændret visse oplysninger, så kontakt os på bornholm@lof.dk

Som registreret hos LOF har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Når du tilmelder dig et kursus hos LOF, vil du opleve, at du skal aflevere oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse,  telefonnumre, fødselsdato. Folkeoplysningsloven kræver desuden at du skal oplyse dit fulde cpr.nr., hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune.

LOF sælger eller videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand medmindre det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Dine oplysninger vil kun blive brugt til markedsføring overfor dig, såfremt du udtrykkeligt har accepteret det. Du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket ved at kontakte os. 

Formanden for LOF Bornholm er dataansvarlig. 

Oplysning om klagemuligheder
Vil du klage over os, så kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mail adresse bornholm@lof.dk

Gå ikke glip af noget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret på kurser, oplevelser og foredrag.

Vi vil gerne lære dig lidt bedre at kende (kun email er påkrævet)

Hvilke områder er du mest interesseret i?

Sprog
Motion, sundhed og mad
Håndarbejde og håndværk
Samfund, kunst og kultur
Musik og sang

Velkommen til vores nyhedsbrev.

Tak for din tilmelding. Du skulle gerne modtage en email med bekræftelse på tilmeldingen.