Forsikring

LOF har lovpligtig erhvervsansvarsforsikring samt en lovpligtig og arbejdsskadeforsikring gennem LOF’s landsorganisation. Forsikringerne dækker de ansatte lærerne, skolelederne samt andre beskæftigede personer.  

Deltagerne er ikke dækket af forsikringen. De forventes at være dækket af egen
forsikring. Det betyder, at såfremt en deltager forvolder skade på andre deltagere eller lærere skal deltagernes egen forsikring dække.