Framelding

Framelding med tilbagebetaling af kursusgebyr kan ske uanset årsag indtil 2 uger før kursusstart, dog fratrukket et administrationsgebyr på 100 kr.

Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret kan ikke refunderes.

Manglende betaling betragtes ikke som afmelding.

Hvis holdet ikke oprettes, tilbagebetales kursusprisen, men oplys så om kontonummer.
Tilbagebetaling af kursusgebyret kan ikke ske i tilfælde af ophør i løbet af kursusperioden.