Om LOF

LOF er en offentlig godkendt, folkeoplysende forening. LOF er godkendt som aftenskole i følgende kommune: Langeland

Vi har et bredt udvalg af undervisning og oplysning samt kulturelle og debatskabende aktiviteter. Har du ideer eller forbedringsforslag, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi arbejder hårdt på at undgå det - men tager alligevel forbehold for fejl og mangler, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.