Charlotte Ramsing

Jeg underviser i kurve- og pileflet. Jeg har arbejdet som selvstændig kurvemager og pilefletter i snart 7 år, og har mange års undervisningserfaring. Jeg er nysgerrig på fagets mange facetter og muligheder og omsætter gerne teknikker til kreationer i forskelligt materiale.

Jeg er, med min sundhedsfaglige baggrund som sygeplejerske, også optaget af balancen mellem sind og krop og har taget yoga til mig med stor glæde og gavn.

Yoga hjælper mig til at vedligeholde min krops styrke og smidighed og samtidig lindrer det problemer med godt og muskelømheder i forbindelse med fysisk træning.

Kontaktoplysninger