Tilmelding

Alle kan deltage
Vore kurser og arrangementer er åbne for alle - uanset om man bor i eller uden for Ikast-Brande eller Herning Kommune. 
Da vi udbyder flest tilbud målrettet Pensionister i Ikast-Brande kommune. Er man bosiddende i Herning kommune, men går på et hold i Ikast-Brande kommune, har vi valgt at tilbyde samme pensionistpris, indtil vi kan udbyde tilsvarende hold i Herning kommune.

Der er ingen nedre aldersgrænse, men undervisningen er tilrettelagt for voksne.

Tilmelding
Hurtig tilmelding sikrer dig en plads på holdet eller til foredraget.

Find ledige hold på LOF.dk:
Grøn = Ledige pladser
Gul = Kun få ledige pladser
Rød = Fuldtegnet, venteliste mulig

Tilmelding er nødvendig og bindende og kan ske på:

 • lof.dk/midtvest
  Få både tilmelding og betaling på plads på en nem og billig måde.
  Du kan betale via netbank eller med Dankort. Du får ved tilmelding samtidig oplysning om der er plads på holdet samt en bekræftelse på tilmeldingen.
  Din tilmelding er først registreret, når du modtager en mail med bekræftelse
 • Eller pr. Tlf: 61709716, ved personlig samtale eller sms.

Priser
Prisen for undervisning er angivet ud for det enkelte hold.

 • Pensionist prisen er kun gældende for pensionister bosiddende i henholdsvis Ikast-Brande eller Herning Kommune
  - cpr-nr. skal oplyses.
 • Der er ikke pensionist-rabat til foredrag og arrangementer.

Holdstørrelser
Som hovedregel forudsættes 10 deltagere, før et hold kan starte.
Programmets priser er beregnet ud fra disse forudsætninger.
Du vil få besked en uge før kursusstart, hvis et hold ikke oprettes grundet for få tilmeldinger.
Husk derfor at tilmelde i god tid før kursus start, da det kan være afgørende for om kurset kan oprettes! Du kan tilmelde dig tættere på kursus start hvis holdet er blevet oprettet, og der er ledige pladser.

Oplysningspligt
Folkeoplysningsloven foreskriver, at det fulde cpr-nr. oplyses, hvis du tilmelder dig kurser uden for hjemkommunen.
Ligeledes oplyses cpr-nr., hvis du er pensionist, bosiddende og deltagende i kurser i begge Kommuner.

Omklædning
Bemærk at der flere steder ikke er omklædnings- og badefaciliteter.

Materialer og bøger
Materialer, lærebøger, fotokopier m.v. købes i samråd med underviseren efter første mødegang.
Disse er normalt ikke indbefattet i kursusprisen.

Gavekort
Giv dine venner eller din familie et LOF-gavekort til et kursus, foredrag eller anden oplevelse.