• Ivan Olsen
    Cand.scient.
    Ivan Olsen har været turleder for DOF Travel (Dansk Ornitologisk Forening ) siden 1979 og har guidet mere end 400 småture; derudover busture og studielejre for unge. Ivan arrangerer rejser for DOF Travel og har gennemført mere end 25 storture hovedsageligt til Europa, Nordafrika samt Sydøstasien, USA og Cuba. Ivan er uddannet biolog med naturovervågning af fugle som speciale. Ivan har desuden et godt kendskab til generelle naturfaglige emner samt til planter og insekter.)

Fugle og Natur i Holløse Bredning

med biolog Ivan Olsen fra Dansk Ornitologisk Forening

Gåtur med fugle og natur som fokus.

Genskabelsen af det 83 ha store vådområde i Holløse Bredning er et naturgenopretningsprojekt gennemført af Naturstyrelsen og Frederiksborg Amt i samarbejde.
Projektet, som er indviet i september 1999, er en del af "Vandområdeplan for Arresø og opland". Halvdelen af området er en lavvandet sø - resten er eng. Formålet med den lavvandede sø er dels at tilbageholde næringsstoffer, specielt fosfor, som i dag udgør en kraftig miljøbelastning i Arresø, dels at skabe nye leve- og voksesteder for dyr og planter, der er tilknyttet vådområder.
Omkring hele søen er der udlagt græssede naturenge.

Vi kommer til at gå på den gamle oldtidsvej gennem engene og ophold i fugleskjulet med udsigt ud over søen. Der er mulighed for at se en Havørn.

LOF har mange spændende oplevelser i hele Danmark. Du kan se dem ved at klikke her: oplevdanmark


Praktisk info

Mødested: Den lille Parkeringsplads ved Tibirke Kirke, Tibirke Kirkevej

Google Map: 56°02'30.1"N 12°06'24.1"E – Google Maps

Medbring: Kikkert og evt. notesbog, samt kaffe/te og anden forplejning til en pause.

Påklædning: efter vejret (vi står en del stille) og gode vandrestøvler.Nummer
212501 - Fugle og Natur i Holløse Bredning
Første mødegang
søndag den 05.09.21 kl. 09:00 - 12:00
Undervisere
Adresse

Lille pakeringsplads Tibirke k, Tibirke Kirkevej 2, 3220 Tisvildeleje

Se på kort

Mødegange
1
Pris
Almen
DKK 150,00
søndag den 05.09.21

Kl. 09:00 - 12:00

Ivan Olsen

Tibirke Kirkevej 2, 3220 (Lille parkeringsplads)

Se på kort