Tilmelding

LOF GRIBSKOV
Østre Allé 39 B, 3250 Gilleleje
Tlf. 48 30 16 21 – gribskov@lof.dk / lof.dk/gribskov

Deltagere: Alle er velkomne hos LOF uanset alder og adresse.

Tilmelding på 3 måder:
1) På hjemmesiden lof.dk/gribskov
2) Mail til gribskov@lof.dk
3) Ring til LOF Gribskov på tlf. 48 30 16 21 – onsdag lukket

Betalingsbetingelser:
Betaling skal finde sted inden start.

Kursus start:
Kurserne starter som anført i programmet.
Se mødetid, sted og startdato på LOF's hjemmeside, under hvert enkelt hold kan du se mødegange og ændringer i forhold til planlagt forløb.


Mødeinformation:
Mødeinformation vil fremgå ved tilmelding på nettet, hvor du kan printe indbetalingskort ud til brug for netbank. Ønsker du girokort tilsendt, pålægges 20 kr. oveni kursusprisen. Betalingsfristen fremgår af indbetalingskortet. Sker der ændringer vedrørende holdet får du besked.

Framelding:
Framelding af kurser kan ikke ske senere end 14 dage før kursusstart. Ved tilbagebetaling fratrækkes kr. 100 i administrationsgebyr. Tilbagebetaling er ikke mulig for ture og oplevelser eller arrangementer med 3 mødegange eller mindre. Teaterbilletter er bindende efter tilmeldingsfristen.

Det er muligt at flytte fra et hold til et andet inden for samme faggruppe og samme sæson, hvis anden ugedag, type eller niveau passer dig bedre. Ny underviser, aflysninger/forlængelser pga. sygdom samt ændring af undervisningssted berettiger ikke til tilbagebetaling. Kan et hold ikke igangsættes, tilbagebetales hele kursusgebyret. Køb af foredrag, kurser og lignende via hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2.

Kursusmaterialer:
Udgifter og kursusmateriale i forbindelse med undervisning/foredrag, afholdes af kursisten. Materialer købt af underviser afregnes direkte med underviseren. Du kan kontakte underviseren, hvis du ønsker at få oplysning om beløbsstørrelse og undervisningsmateriale.

Undervisningsgange og ferier:
Folkeskolernes ferieplan følges. På enkelte hold er der undervisning i folkeskolernes ferie.

Oplysningspligt:
Aftenskolen modtager kommunalt tilskud, og det er et krav fra kommunen, at deltagerne foruden navn og adresse også oplyser fødselsdato. Deltager man i undervisning uden for hjemkommunen, skal man oplyse hele sit CPR-nr. (ved foredrag skal CPR-nr. dog ikke oplyses)

Undervisning på små hold:
Hold oprettes for deltagere, der af hensyn til det faglige udbytte har behov for at blive undervist på små hold. Alle deltagere skal underskrive deres berettigelse til at deltage på hensyntagende hold. Er du besværet af en ryglidelse, gigt eller lignende – eller er du bevægelseshæmmet er du velkommen på små hold med individuel undervisning.

Forbehold.:
LOF tager forbehold for fejl og mangler i programmet, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.