Information

Her har du informationer om LOF. Ring hvis du savner svar på spørgsmål.

VIGTIGT
Uanset om det er kursus, foredrag, bustur, debat eller andet, så lad være med at møde op uden forudgående tilmelding og/eller kontakt til skoleleder.

LOF har 175-200 tilbud på en sæson og ca. halvdelen må aflyses grundet manglende tilslutning og desværre har vi eksempler på, at vi har aflyst et kursus/arrangement, fordi der ikke var nok tilmeldinger, men på dagen mødte "dem vi manglede" op i forvisning om, at kurset/arrangementet var en realitet.

Tilmelding
Ved tilmelding på hjemmesiden kvitterer systemet med en bekræftelse på din tilmelding, men kurset starter først når du er blevet kontaktet af skoleleder. 
Ca. 1 uge før planlagt start besluttes det, om kurset skal gennemføres eller aflyses og du får besked herom, og hvis kurset starter får du tilsendt indbetalingskort pr. mail /post. 

Gennemføres kurset er din tilmelding bindende efter du har fået beskeden, at kurset igangsættes. Dermed har du mulighed for at afmelde din plads i forbindelse med at du får beskeden.

Gennemføres kurset ikke, vil eventuelt betalt kursusafgift blive refunderet fuldt ud.

Priser
Kursuspriser er som udgangspunkt excl. materialer og ved afvigelse herfra vil det fremgå af kursusbeskrivelsen.

Mariagerfjord Kommune yder som udgangspunkt ikke tilskud til pensionister og arbejdsledige, men et godt råd er at man selv kontakter kommunen.
Rebild kommune yder pensionisttilskud på kr. 3,00 pr. lektion og priserne for kurser i Rebild kommune er oplyst for pensionister
Deltagere fra andre kommuner skal ligeledes selv søge tilskud hos egen kommune.

Betalingsbetingelser
Betalingsfristen fremgår af indbetalingskortet. Der kan indgås aftale om ratebetaling, når du tilmelder dig, ring venligst.

Hvis man fortryder at have tilmeldt sig et kursus kan man ved framelding før 10 dage inden kursusstart få alle pengene retur. Ved senere framelding fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 100,-.
Tilbagebetaling er ikke mulig for arrangementer med 3 mødegange eller mindre.
Tilbagebetaling er heller ikke mulig efter kursusstart eller ved tilgodehavender under kr. 100,-, men det er muligt at få pengene overført til et andet kursus, dog fratrukket et gebyr.
Hvis et hold er fuldtegnet eller ikke oprettes, tilbydes alternative hold eller det fulde kursusgebyr tilbagebetales.

Påmindelsesgebyr på kr. 50,- ved hver påmindelse.

Betaling med Dankort
Vi tager ikke noget gebyr for brug af dankort. Når du foretager din bestilling, vil alle indtastede oplysninger blive SSL krypteret via en sikker linje, som er godkendt af Nets.
Du kan læse mere om betaling og sikkerhed på nettet hos  Nets og hos Forbrugerrådet 

Hvornår hæver vi beløbet på din konto.  
Da det ikke er en fysisk vare du har købt og skal have sendt til dig,
hæver vi beløbet inden for 4 arbejdsdage.  

Kursister
Alle - uanset bopælskommune - kan deltage i tilbuddene fra LOF.

Borgere i Mariagerfjord kommune skal oplyse de 6 første cifre af cpr.nr. ved kursusregistrering og for borgere fra andre kommuner skal det fulde cpr.nr. oplyses (udligningsordning mellem kommuner for deltagelse i kurser)

Undervisningssteder.
LOF anvender kommunens lokaler (skoler, kulturhuse o.l.) til undervisning og udover at vi følger og respekterer vinter, efterårs og sommerferie, kan der forekomme situationer, hvor LOF må aflyse undervisningen grundet arrangement o.l. på den pågældende skole.

Underviser orienterer om dette når det er relevant og manglende undervisningslektioner grundet disse forhold, samt ved undervisers sygdom, kompenseres ved at forlænge kursusforløbet.

Personoplysninger
Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. 

Du kan til hver en tid få oplyst hvilke oplysninger vi har registreret om dig ved at kontakte os. Skulle du ønske at få  slettet eller ændret visse oplysninger, så kontakt os på mariagerfjord@lof.dk eller rebild@lof.dk  

Som registreret hos LOF har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Når du tilmelder dig et kursus hos LOF vil du opleve, at du skal aflevere oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse,  telefonnumre, fødselsdato. Folkeoplysningsloven kræver desuden at du skal oplyse dit fulde cpr.nr.  hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune.

LOF sælger eller videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand medmindre det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Dine oplysninger vil kun blive brugt til markedsføring overfor dig, såfremt du udtrykkeligt har accepteret det. Du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket ved at kontakte os. 

Dataansvarlig er LOF Mariagerfjord/Rebild