Nyheder

Skab noget sammen – og lær at tænke selv!

  • 27. juni 2018 - Det er, når vi er i vekselvirkning med andre, vi lærer noget og udvikler os som mennesker. Livsglæden er altid lokal.

Sundhed, EU, bæredygtighed og dannelse - LOF på Folkemødet 2018

  • 25. juni 2018 - LOF satte sundhed, EU og dannelse til debat på Folkemødet i Allinge. Vi var også med til at udbrede kendskabet til FN's verdensmål.

Vær aktiv sammen med andre - og lev længere

  • 23. maj 2018 - Motion er sundt. Faktisk er det så sundt at bevæge sig, at man lever længere - uanset om man er rask eller lider af en kronisk sygdom. E...