Om LOF

LOF (Liberalt Oplysnings Forbund) er et landsdækkende oplysningsforbund. Vores lokale aftenskoler tilbyder kurser, foredrag og oplevelser.

I LOF's cirka 45 lokale aftenskoler kan voksne få undervisning i mange forskellige fag. Du kan for eksempel blive bedre til IT, lære et nyt sprog, deltage i vores bevægelsesfag eller styrke dine kreative evner.

Vores aktiviteter gør dig klogere på dig selv og på verden omkring os. Få ny indsigt gennem et af vores foredrag, eller fortæl os din mening om et emne i en af vores debatter. LOF sætter fokus på historie, politik, kultur og de emner, der er relevante for vores samfund - lokalt, nationalt og internationalt. 

I LOF har vi et særligt fokus på sundhed. Derfor tilbyder vi mange former for bevægelseshold såsom yoga, pilates og træning i det fri. Vi bidrager også med viden om kost, ernæring og livsstilssygdomme. Mange af vores sundhedsaktiviteter finder sted i samarbejde med kommuner og patientforeninger.

Udover den uformelle undervisning tilbyder LOF også undervisning for ordblinde og forberedende voksenundervisning. 

Vores aftenskoler starter kurser og hold hele året. De fleste hold begynder dog i september eller i januar. Længden på holdene varierer fra aftenskole til aftenskole. Vi har også enkelte weekend- og aftenkurser. Find de spændende arrangementer og kurser her på siden, eller kontakt din nærmeste LOF afdeling.

Læring og fællesskab
Vores undervisning tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov, ønsker og niveau. Det kræver derfor ingen forhåndskundskaber at være med på vores hold. Enkelte fag så som sprogfag er inddelt på niveau, så alle får mest ud af undervisningen.

Underviseren er sammen med deltagerne med til at skabe et god fællesskab med udgangspunkt i aktiviteten. Som deltager er du ofte med til at præge indholdet af undervisningen og af undervisningens form.  

Medborgerskab og demokrati
LOF's aftenskoler står for folkeoplysning af høj kvalitet og er uformelle steder for læring og dannelse. Vores aftenskoler styres af vores bestyrelser, der består af frivillige, lokale mennesker.

Alle vores aktiviteter har som formål at give deltagerne ny viden og nye kundskaber,  så de kan tage ansvar for deres egen tilværelse og deltage aktivt i samfundet. 

I LOF mødes mennesker fra alle grupper af samfundet til dialog om aktuelle emner og om hverdagen. LOF bidrager dermed til samfundets sammenhængskraft og til den enkeltes udvikling og dannelse. 

Vi oplyser om rettigheder og pligter og inviterer folk til at deltage i debatter om aktuelle emner. På denne måde bidrager LOF til at styrke grundlaget for et demokratisk samfund.

Hvor finder du os?
Vi har aftenskoler i næsten alle landets kommuner. Find din afdeling

Landsorganisation har sekretariat i København.
Læs mere om landsorganisationen