Foreningsdemokratiet og folkeoplysning i fuldt flor

Foreningsdemokratiet og folkeoplysning i fuldt flor

Engagerede LOF’ere fra hele landet fik Brogaarden i Middelfart til at summe af aktivitet, da der var årsmøde i LOF’s landsorganisation.

5. juni 2023

Inspiration til interessevaretagelse, et kig ind i det kulturpolitiske maskinrum, tilbageblik på 2022, diskussioner, debatter og valg var på programmet til årsmødet i LOF’s landsorganisation.

”2022 var igen et år, hvor vi skulle forholde os til corona. Men det var også et år, der viste, at vi har lært noget af processen. Det har ikke været nemt, men vi er blevet stærkere sammen. Vi er blevet et hold, og vi skal blive endnu bedre til at trække i samme retning”, sagde Kim Valentin fra talerstolen på årsmødet i sin beretning.

Samme budskab havde sekretariatsleder, Per Paludan Hansen i sin beretning, hvor han med afsæt i et citat fra Winston Churchill ”om ikke at lade en god krise gå til spilde” påpegede styrken i LOF.

”Vi brugte pandemien til at skabe en ny struktur og rykke tættere sammen. Vi holder fast i vigtigheden af at være lokale, men fordi vi kan arbejde på tværs, så er vi et stærkt hold. Der er et enormt potentiale i aftenskolen, som vi skal arbejde på at udnytte”, sagde han.

Nyvalg og genvalg
Kim Valentin og Lars K. Møller blev begge genvalgt til henholdsvis formand og næstformand. Der skulle også findes tre medlemmer og en suppleant blandt bestyrelsesmedlemmer i lokalafdelingerne. Her blev følgende kandidater valgt:

Claus Kronborg, LOF Haslev
Viola Mathiasen, LOF Gribskov
Ebbe Eriksen, LOF Midtjylland
Suppleant Jette Christensen, LOF Frederikssund

Sidst men ikke mindst skulle der vælges tre medlemmer til landsstyrelsen blandt skoleledere og en suppleant. Her blev følgende kandidater valgt:

Lone Husted, LOF Midtjylland
Susanne Henriksen, LOF Øresund
John Dalsgaard, LOF Stevns
Suppleant Christina H. Jørgensen LOF SØM

PricewaterhouseCoopers og Margit Jørgensen fik begge genvalg som revisorer, mens der også var genvalg til Marianne Jørgensen som revisorsuppleant.

En fælles stemme og livets salt
Inden selve årsmødet var der oplæg om interessevaretagelse med kommunikationsrådgiver Benjamin Rud Elberth, der understregede vigtigheden i at tale med samme stemme og ikke mindst lade være med at råbe højt.

”Det kan være fristende at brokke sig og være efter politikerne. Men den kloge tilgang viser sig gang på gang at være der, hvor man som organisation taler unisont og hvisker i stedet for at blive skinger. Det handler om at bruge de rigtige personer, den rigtige tone og have den rigtige timing”, sagde han til årsmødet.

Han opfordrede til, at LOF med samlet stemme identificerer en række mærkesager, som er særligt vigtige for organisationen at bidrage til løsningen af. Det kunne være ensomhed, demokratisk dannelse, sundhed eller trivsel.

Jan E. Jørgensen var også klar med et kig ind i processen med at identificere den liberale kulturpolitik.

”Under coronapandemien blev det meget tydeligt, at kulturen var det, der gav os håbet, troen og modet på, at det hele nok skulle blive godt igen. Kulturen er vigtig, den er livets salt, som gør, at det smager af noget. Nu skal vi så sørge for at sikre rammerne og fjerne unødige bureaukratiske benspænd”, sagde han til årsmødet.

Aftenskolens bevægelsesfag kan noget helt unikt

  • 13. februar 2024 - Træning i varmt vand og andre bevægelsesfag i aftenskolenerne får traditionelt inaktive grupper til at bevæge sig mere, viser en undersøgels...

Fællesskab, forandring og folkeoplysning

  • 6. februar 2024 - Tre f'er der opsummerer LOF Idétræf 2024. Et døgn med inspiration, ny viden og netværk for ansatte og frivillige i LOF.

Bliv klar til julen med LOF

  • 15. november 2023 - Inden vi ser os om, er det tid til juleknas, julehygge og ikke mindst julegaver. I LOF er de lokale aftenskoler klar med inspiration og gave...