Bestyrelsen

Formand

Lotte Højmark Tang

Næstformand

Knud Møndsted

Kasserer

Ketty Christoffersen

Bestyrelsesmedlem

Conni Tranekjer

Bestyrelsesmedlem

Axel Buchholt

Bestyrelsesmedlem

Valdemar Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Maria Færch Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Clement

Bestyrelsesmedlem

Adeline Bennedsen