Quiz om bæredygtighed

Denne lille quiz kan I bruge på kurser, foredrag, hvis I har en stand på en messe, et dyrskue, en torvedag eller lignende.

Quizzen lægger op til eftertanke og overvejelser hos den, der udfylder den - og til efterfølgende at have en dialog om, hvordan I sammen kan højne vidensniveauet og styrke handlekompetencen i lokalsamfundet.  

Brug den gerne som afsæt for at høre, hvad deltagerne helt konkret kunne tænke sig, at I laver et arrangement om - og spørg også gerne, om de selv har noget at bidrage med i den forbindelse. I bedste samskabende stil vil et menneske, der involverer sig i at skabe en aktivitet føle ansvar for den og være med til at sprede budskabet. 

 

Quiz om bæredygtighed og verdensmål:


Verdensmål 12.3
Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og
forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab
i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af
afgrøder efter høst, skal reduceres.


Spørgsmål 1: En husstand i et parcelhus i Dannmark smider
rigtig meget mad ud. Hvor meget er det i gennemsnit?
A: 68 kg om året · B: 105 kilo om året

Spørgsmål 2: Hvor meget kød spiser en dansker
i gennemsnit om året?
A: 36 kg · B: 52 kg.


Verdensmål 12.5
Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres
gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Spørgsmål 3: En europæisk borger genererer i gennemsnit
477 kg affald årligt. Hvor meget affald genererer en gennemsnitsdansker? (Tal fra 2016)
A: 403 kg · B: 789 kg


Spørgsmål 4: Er plastaffald en værdifuld ressource?
A: Ja · B: Nej


Spørgsmål 5: Hvor meget CO2 udleder en madpakke pakket
ind i sølvpapir i forhold til en madpakke pakket ind i madpapir?
A: 5 gange så meget · B: 30 gange så meget


Spørgsmål 6: Hvor mange af jer handler tøj online? Hvor stor
en procentdel af det tøj, som købes online, bliver sendt retur?
A: 25% · B: 40%


Spørgsmål 7: Hvis alle i verden levede og havde et forbrug som
danskerne, var det samlede, forsvarlige forbrug af jordens ressourcer på et år allerede opbrugt?
A: Den 28. marts · B: Den 1. august

 

 

 

Svar på quizzen: 

Spørgsmål 1: Svar: B. Svarer til ca. 3.000 kr. om året.
Spørgsmål 2: Svar: B. Parisaftalen foreskriver 5 kilo kød om året.
Spørgsmål 3: Svar: B. Desværre har DK 1. pladsen i forhold til at generere største mængder kommunalt indsamlet affald.
Spørgsmål 4: Svar: A. Plastaffald er en værdifuld ressource, når det bliver sorteret og behandlet korrekt.
Spørgsmål 5: Svar: B. Der er god grund til at skifte sølvpapir ud med andre
alternativer som film og papir.
Spørgsmål 6: Svar: B. Det koster CO2 i spildt emballage
og spildt transport mv.
Spørgsmål 7: Svar: A