Hvad er bæredygtighed?

FN definerer bæredygtighed som ”en udvikling hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.”

Definitionen stammer fra Brundtland-rapporten, som udkom i 1987 og er skrevet af FN’s Verdenskommission for bæredygtig udvikling.  

Bæredygtig udvikling og grøn omstilling bruges ofte, når vi taler om at finde nye grønne teknologier, bedre ressourceudnyttelse, nye forretningsmodeller, mere miljøvenlige produkter, nye måder at prissætte goder på og en mere bæredygtig forbrugeradfærd.  

Den grønne omstilling handler om overgangen fra den nuværende “sorte” økonomi, der er baseret på fossil energi (kul, gas og olie) til en ”grøn” økonomi, der i højere grad baserer sig på vedvarende energikilder som sol, vind og vand.  

 

Læs mere om bæredygtighed og hvad det er, set fra en forsker i bæredygtigheds perspektiv, her: 

Hvad er bæredygtighed? | DTU