Hvad er samskabelse?

Nogle problemer er for store og komplekse til at én part kan løse dem alene. Løsningen er samskabelse.

Samskabelse er en proces, hvor forskellige aktører arbejder sammen om at planlægge og skabe langsigtede løsninger på samfundets komplekse problemer. Samskabelse adskiller sig fra andre samarbejdsformer ved at have fokus på at finde langsigtede løsninger i ligeværdige relationer. Aktørerne kan for eksempel være kommuner, virksomheder, organisationer og privatpersoner, der arbejder sammen om et projekt, som alle har medejerskab over.

Download: Kom godt i gang eller endnu videre med denne guide

Samskabelse er sund fornuft 

Uanset om vi kigger på fodboldlandsholdet eller på lokalpolitik, står det klart. Det er den fælles indsats, der skaber de bedste resultater. Sådan er det også med de store samfundsudfordringer, som ingen kan løse alene – det er samarbejde, der er svaret.

Når vi kigger tilbage i historien på de store folkelige bevægelser som andelsbevægelsen og højskolerne, er de opstået som en idé, der har fundet fodfæste i et lokalt fællesskab. De er blevet til virkelighed, fordi mennesker har lagt ressourcerne sammen og skabt løsninger på samtidens udfordringer såsom tilgængelighed af varer, uddannelse og oplysning.

Samskabelse er en af de metoder, der har vundet frem de senere år, når der skal løses mere komplekse samfundsproblemer.

Det er der mange grunde til. Først og fremmest giver metoden empowerment – handlekraft og medansvar til deltagerne – for når flere parter skal blive enige om et fælles mål, er forudsætningen en god demokratisk samtale. Når projektet skal vedligeholdes eller videreudvikles, er der flere, der har ejerskab og interesse i at være med.

I dag må vi sande, at velfærdsstaten ikke kan løse alle problemer; klimakrisen er et godt eksempel. Vi har også en række sociale udfordringer som integration, sundhed og ensomhed. For at løse den type udfordringer må civilsamfundet, borgerne, de kommunale institutioner m.fl. arbejde sammen om at skabe meningsfulde aktiviteter og fællesskaber i borgerens hverdag. Det er det, vi kalder samskabelse.

Den nye interesse for samskabelse er ikke ny for LOF. Vi har altid prioriteret samarbejde med kommuner, organisationer og private aktører. Et samskabende mindset – viljen og lysten til at lære af andre, gå nye veje, lade sig udfordre og gøre op med faste rammer og ”vi plejer”, er egentlig alt, der skal til.

Vi skal være opmærksomme på, at andre aktører kan være på udkig efter en partner med vores kvaliteter og kontakter, og så skal vi selvfølgelig byde os til.

Otte trin til at arbejde samskabende:

  1. Identificer et problem, som du forestiller dig, LOF kan løse i samarbejde med andre.
  2. Hav mod, åbenhed og vilje til at dele ansvaret for projektet med andre aktører.
  3. Invitér alle de partnere, I kan tænke har en interesse, viden eller erfaring med problemet og lav en åben invitation, så organisationer eller andre aktører, I måske ikke selv tænker på, kan byde sig til.
  4. Udvælg én person, der kan koordinere processen. Det kan være en ansat i kommunen, hos en af samarbejdspartnerne eller hos LOF, evt. lønnet af projektmidler, afhængig af økonomien.
  5. Hold fællesmøder, hvor I sikrer, at alle kommer til orde, og at problemet belyses fra flest mulige vinkler – også de overraskende!
  6. Brug tid på at blive enige om, hvilken udfordring I vil løse, så alle har et klart billede af, hvad samarbejdet handler om.
  7. Vær opmærksom på, om der er juridiske, politiske eller bureaukratiske forhold, der har betydning for, om de løsninger, I finder, er realistiske, eller om problemet skal afgrænses.
  8. Find i fællesskab en eller flere løsninger på problemet. Værdsæt og understøt de initiativer, der sættes i gang og del æren bredt.