LOF og bæredygtighed

Fællesskab og medborgerskab ligger dybt i folkeoplysningens DNA. Begge dele får vi, når vi arbejder med bæredygtighed.

Viljen til at skabe nye løsninger og få det bedste frem i hinanden, gør en stor forskel, når vi skal bidrage til at skabe en bæredygtig fremtid for vores egen og de kommende generationer.  

For LOF er der slet ingen tvivl om, at FN’s verdensmål for bæredygtighed er noget af det vigtigste, vi kan arbejde med lokalt.  

De seneste år har vist os, at verden hænger sammen på godt og ondt. Vi kan ikke overlade det til de andre at vise samfundssind.  

De fleste danskere vil gerne bidrage til en mere bæredygtig verden. En del af os mangler måske viden om, hvad vi konkret kan gøre og motivationen til at få det gjort. Det kan folkeoplysningen hjælpe med, uden løftede pegefingre og med lokalsamfundet som omdrejningspunkt.   

LOF’s fællesskaber og folkeoplysende aktiviteter kan i høj grad inspirere mennesker til at leve mere bæredygtigt – især når vi arbejder sammen med andre, det være sig kommuner, private virksomheder, andre organisationer eller grupper af engagerede mennesker i lokalsamfundet. 

Sammen kan vi skabe langsigtede løsninger på vores globale udfordringer. Et samskabende mindset er ikke nyt for folkeoplysningen. Vi har i generationer arbejdet sammen med lokale kræfter om at skabe nye løsninger på samtidens udfordringer. Det er det, vi er sat i verden for - og det bliver vi ved med.

Flere kommuner og private aktører er i denne tid interesserede i at etablere samarbejder med organisationer, der ved noget om bæredygtighed.  

Et godt samarbejde betyder større idérigdom, flere hænder og ikke mindst flere ressourcer, da puljer og fonde ofte favoriserer samskabelse.  

På denne side finder I inspiration til, hvordan jeres lokale LOF aftenskole kan sætte projekter og aktiviteter i gang, der fokuserer på bæredygtighed og fremmer medborgerskabet og fællesskabet i jeres område.  

Vi håber, at kataloget og hjemmesiden vil inspirere jeres afdeling til at sætte aktiviteter og projekter om bæredygtighed i gang – gerne i samarbejde med andre.  

God arbejdslyst - og husk at tage fat i os på sekretariatet, hvis vi kan hjælpe med at styrke jeres arbejde med bæredygtighed. 

Per Paludan Hansen, sekretariatsleder, LOF's Landsorganisation