Om LOF

mennesker.jpg

LOF er et landsdækkende oplysningsforbund. Vi består af ca. 60 lokalafdelinger fordelt i hele landet og en landsorganisation med kontor i Valby. Vi formidler undervisning og oplevelser, der styrker den enkeltes livsglæde og samfundsforståelse.

Find din LOF afdeling her

LOF giver alle voksne mulighed for at lære nyt og udvikle sig hele livet. Brug søgefeltet i højre side af skærmen til at finde det kursus, hold eller foredrag, du leder efter.

Hvad tilbyder vi?
LOF tilbyder aftenskoleundervisning til voksne inden for inden for blandt andet it, sprog, sundhed, bevægelse og kreative fag. Vi arrangerer også debatter og foredrag om historie, politik, kultur og andre samfundsrelevante emner.

LOF har et særligt fokus på sundhed. Derfor tilbyder vi mange former for bevægelseshold så som yoga, pilates og træning i det fri. Vi bidrager også med viden om kost, ernæring og livsstilssygdomme. Mange af vores sundhedsaktiviteter finder sted i samarbejde med kommuner og patientforeninger. 

Udover den uformelle undervisning tilbyder LOF også undervisning for ordblinde og forberedende voksenundervisning. 

Vores aftenskoler starter kurser og hold hele året. De fleste hold begynder dog i september eller i januar. Længden på holdene varierer fra aftenskole til aftenskole. Vi har også enkelte weekend- og aftenkurser. Find de spændende arrangementer og kurser her på siden, eller kontakt din nærmeste LOF afdeling.

Vores undervisning tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov, ønsker og niveau. Det kræver derfor ingen forhåndskundskaber at være med på vores hold. Enkelte fag så som sprogfag er niveauindelt, så alle får mest ud af undervisningen. 

Medborgerskab og demokrati
Alle LOF's aktiviteter har det mål at give deltagerne ny viden og nye kundskaber så de kan tage ansvar for deres egen tilværelse og deltage aktivt i samfundet. Hos os bliver du klogere på dig selv og på verden omkring os.

 I LOF mødes mennesker fra alle grupper af samfundet til dialog om aktuelle emner og om hverdagen. LOF bidrager dermed til samfundets sammenhængskraft og til den enkeltes udvikling og dannelse. 

Vi oplyser om rettigheder og pligter og inviterer folk til at deltage i debatter om aktuelle emner. På denne måde bidrager LOF til at styrke grundlaget for et demokratisk samfund.

 

 

Søg kurser, foredrag m.m.

Søg på kun POSTNUMMER eller FAG/FOREDRAG eller i begge felter samtidig. Har du set et bestemt hold i et program, så tast nummeret i HOLDNUMMER.