Privatlivspolitik i LOF

Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. LOF afdelingen opbevarer dine afgivne transaktionsoplysninger i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven. 

Du kan til hver en tid få oplyst, hvilke oplysninger LOF har registreret om dig ved at kontakte os. Skulle du ønske at få slettet eller ændret visse oplysninger, så kontakt LOF afdelingen. Du kan se kontaktoplysninger enten i bunden eller under menupunktet kontakt/information.

Når du tilmelder dig et kursus hos, vil du opleve, at du skal aflevere oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre, fødselsdato. Folkeoplysningsloven kræver desuden, at du skal oplyse dit fulde cpr.nr., hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne administrere din tilmelding og for at kunne levere ydelser til dig, samt for at kunne komme i kontakt med dig vedrørende ændringer eller indhold vedrørende din tilmelding. Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

LOF afdelingen sælger eller videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Som registreret hos LOF afdelingen har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du tilbagekalder oplysninger kan det få betydning for om du kan forblive tilmeldt på et hold.

Dine oplysninger vil kun blive brugt til markedsføring overfor dig, såfremt du udtrykkeligt har accepteret det. Du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket ved at kontakte os.

Dataansvarlig er LOF afdelingen.