Vision, mission og værdier

LOF (Liberalt Oplysnings Forbund) bidrager med vores arbejde, holdninger og værdier til folkeoplysningen i Danmark.

Vision
LOF vil være et attraktivt, nødvendigt og aktuelt oplysningsforbund, der gennem stærke fællesskaber, udvikler og styrker det enkelte menneske som en aktiv del af samfundet.

 

Mission
Gennem interessebårne læringsfællesskaber skaber LOF værdi og sammenhæng mellem dannelse, en nysgerrig, kritisk og konstruktiv tilgang samt forebyggelse for at understøtte udviklingen af det sunde og hele menneske.

LOF giver lysten og rammerne til at lære mere og tage ansvar for eget liv som en aktiv borger i det danske demokrati og folkestyre.

LOF's værdier

  • Respekt
  • Ansvar
  • Livsglæde

Vi bidrager til, at alle får mulighed for at lære nyt og for at indgå i et fællesskab om læring hele livet. LOF's værdisæt tager udgangspunkt i det folkeoplysende menneskesyn og i en liberal tankegang.


Vi driver vores aktiviteter i respekt for det enkelte menneske, for fællesskabet og for det samfund, vi er en del af. Vi bidrager til, at alle får adgang til den viden, de aktiviteter og de muligheder, der gør, at man tage ansvar for sin egen og sin families sundhed og livsglæde.