LOF Sydvest sætter ny kurs

LOF Sydvest har med nyt formandskab med formand Lotte Højmark Tang, næstformand Per Rask Jensen og ny skoleleder Troels Lorenzen sat ny kurs

14. august 2019

Udover at undervise Varde og Esbjerg kommunes borgere i at lave god mad, i at komme i form og afholde lærerige foredrag og lærerige, så vil LOF Sydvest styrke arbejdet med organisationens kerneværdi i LOF og gå aktivt ind opgaven at styrke borgernes deltagelse i de demokratiske processer. Sagt på en anden måde vil LOF Sydvest levere læring og oplevelser med høj kvalitet.

Den opgave vil vi blandt andet løse ved at indgå partnerskaber med andre aktører og vi vil sikre formidling af vores tilbud via sociale og elektroniske medier.

 

FAKTABOKS

LOF Sydvest leverer læring og oplevelser til Esbjerg og Varde kommuner.

LOF Sydvest holder til i Fiskergade 2.
Pr. 1.august ledes skolen af Troels Lorenzen.
Bestyrelsen består af formand Lotte Højmark Tang, næstformand Per Rask Jensen, sekretær Adeline Bennedsen, økonomiansvarlig Ketty Christoffersen og Kent Stenstrup