FAQ

Her finder du svar på ofte stille spørgsmål om LOF Idétræf

Hvor kan jeg parkere?
I begrænset omfang kan der parkeres på Hotel Svendborgs egne parkeringspladser. Mod betaling kan der parkeres på offentlige parkeringspladser omkring hotellet.

Hvor finder jeg programmet?
Du kan se lørdagens program og søndagens program. Du kan også finde oversigten over søndagens moduler.

Hvem skal med?
Du kan finde deltagerlisten lige her.

Hvilket modul er jeg tilmeldt?
Du kan finde moduloversigten her.

Hvordan er det med rejseregler?
Der udbetales rejsegodtgørelse i forbindelse med deltagelse på Idetræf. Der udbetales rejsegodtgørelse for brug af kollektiv transport svarende til 2. kl. samt kørsel i bil.

Beløb under 50,00 kr. udbetales ikke. Der ydes ikke rejsegodtgørelse til taxa og fly.

Senest 14 dage efter arrangementet skal rejsegodtgørelsesblanket og originalbilag være LOF sekretariatet i hænde. Rejsegodtgørelsesblanketter, der ikke er sekretariatet rettidigt i hænde, udbetales ikke. Ifølge reglerne i ligningsloven om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse er det en forudsætning, at sekretariatet modtager fysiske eller scannet originalbilag, (billetter) før rejsegodtgørelsen kan udbetales.

Hvad er Idetræf for en størrelse? 
Idétræf er LOF's årlige interne konference med fokus på udvikling af vores organisation og aktiviteter. En stor del af Idétræf handler også om udveksling af inspiration og erfaring.

På Idétræf får vi inspiration og ny viden fra eksterne og interne oplægsholdere. Programmet er sammensat af flere oplæg i plenum, workshops i mindre grupper og undervisning i valgfrie moduler. Konferencen strækker sig over 24 timer fra lørdag til søndag. Ud over det faglige program byder Idétræf på en festmiddag, fællessang og socialt samvær. 

Idétræf er for alle skoleledere, bestyrelsesmedlemmer, administrative ansatte og undervisere i LOF. Jo flere, der er med til at arbejde videre med erfaringerne, når I kommer hjem fra Idétræf, jo bedre. Vi anbefaler derfor, at I kommer flere fra jeres afdeling. 

Hvordan afbestiller jeg?
Du kunne afbestille med fuld tilbagebetaling til og med 15. januar 2024. Derefter kan der kun i særlige tilfælde tilbagebetales deltagerbetaling og kun delvist.

Hvad koster Idétræf?
Enkeltværelse:                      kr. 1.998,00
Dobbeltværelse pr. pers.:       kr. 1.798,00
Uden overnatning m/middag: kr. 1.415,00
Uden overnatning u/middag:  kr. 1.215,00

Betaling sker ved bankindbetaling, efter udsendelse af faktura med betalingsfrist på 3 hverdage. Når vi har modtaget din betaling, sender vi dig en bekræftelse og praktisk information om din deltagelse.