Niveau på sproghold

Begyndere 1
For begyndere, der ikke kan sproget. Du lærer at tale og forstå sproget og bruge dagligdags udtryk og basale vendinger. Du lærer at præsentere dig selv og stille og besvare enkle spørgsmål. Du lærer at læse og skrive enkle sætninger. Du lærer at begå dig på en enkel måde. Der øves grammatik som en naturlig del af undervisningen.

Begyndere 2
For begyndere, som har deltaget på begyndere 1 eller tilsvarende og har haft undervisning svarende til ca. 20-24 lektioner. Der arbejdes videre med indhold, som beskrevet under begyndere 1. Der øves grammatik som en naturlig del af undervisningen.

Fortsættere 1
For deltagere, der kan lidt af sproget. Du lærer at udtrykke og forstå de væsentligste informationer i et almindeligt sprog samt indgå i dialoger om dagligdags emner.  Du lærer at læse, skrive og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed. Der øves grammatik som en naturlig del af undervisningen.

Fortsættere 2
For fortsættere, som har deltaget på niveau fortsættere 1 eller tilsvarende og har haft undervisning svarende til ca. 70-80 lektioner. Der arbejdes videre med indhold, som beskrevet under fortsættere 1. Der øves grammatik som en naturlig del af undervisningen.

Mellemniveau 1
Du lærer at forstå ukomplicerede faktuelle oplysninger om dagligdags og arbejdsrelaterede emner. Du lærer at klare de fleste samtaler, som kan opstå fx på rejser. Du lærer at skrive enkle, sammenhængende tekster om en række velkendte emner. Der øves grammatik som en naturlig del af undervisningen. 

Mellemniveau 2
Du lærer at forstå og føre samtaler om velkendte og ukendte emner. Du lærer at beskrive erfaringer og begivenheder samt kort at forklare meninger og planer. Du lærer at læse skønlitterære tekster og sagprosa på et almindeligt standardsprog. Du lærer at skrive klare, detaljerede tekster om forskellige emner. Der øves grammatik som en naturlig del af undervisningen.

Mellemniveau 3
Du lærer at håndtere de fleste situationer som måtte opstå på rejser, i et land hvor sproget bruges. Du kan skrive simple, relaterede tekster om emner, som er af dagligdags karakter eller af personlig interesse. Du kan beskrive oplevelser og begivenheder og kan kort gøre rede for og forklare meninger og planer. Der øves grammatik som en naturlig del af undervisningen.

Avanceret niveau 1
Du lærer at forstå krævende, længere tekster og at udtrykke dig flydende og spontant uden at lede efter ordene. Du lærer også at bruge sproget fleksibelt og effektivt til sociale og erhvervsmæssige formål og at skrive detaljerede tekster om indviklede emner. Der øves grammatik som en naturlig del af undervisningen.

Avanceret niveau 2
Du lærer at forstå uden besvær stort set alt, hvad du hører eller læser, og at referere oplysninger fra forskellige talte og skrevne kilder. Du lærer også at fremføre argumenter og redegørelser i en sammenhængende præsentation, at udtrykke dig spontant, meget flydende og præcist og at adskille finere betydningsnuancer. Der øves grammatik som en naturlig del af undervisningen.

Konversation
For dig, som taler sproget spontant og har lyst til at få det vedligeholdt og forbedret. Du kan den grundlæggende grammatik og vil gerne bruge sproget aktivt. Der øves grammatik som en naturlig del af undervisningen, men fokus er på konversation, diskussion, dialog og mundtlig formulering. Vedligehold og yderligere udbygning af ordforråd er formålet med undervisning.