Ferie og fridage

Kurserne følger normalt folkeskolernes feriekalender, med mindre andet aftales mellem underviseren og kursisterne.
  
Efterårsferie:  (uge 42) 12. - 20. oktober 2019

Juleferie:  21. december 2019 - 5. januar 2020

Vinterferie:  (uge 7) 8. - 16. februar 2020

Påskeferie: 4. april - 13. april 2020

St. Bededag 8. maj 2020

Kr. Himmelfartsferie 21. maj -  24. maj 2020

Pinseferie:  30. maj - 1. juni 2020

Sommerferie: 27. juni - 5. august (begge incl.)


NB! LOF-kontoret er lukket i hele juli måned, men der er altid åbent for tilmelding på hjemmesiden.